Återträff Elevborgarråd för klimatet 12 april 2024

Matsvinnstävling, solceller på befintliga tak och återbruksgalleria!

Från vänster: Cecilia Boman Lindström ordförande miljönämnden, Anders Peterson ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Anna Dahlén Gauffin ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Anders Tallgren ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Emil elevrepresentant, Lina Larhult ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Siri elevrepresentant, Linda Larsson kommunstyrelsens ordförande, Liam elevrepresentant Monika Bubholtz ordförande teknik- och fastighetsnämnden, Cassandra elevrepresentant.

Nu var det upp till bevis för elevförslagen.

På återträffen för Elevborgarråd klimatet var det upp till bevis för elevförslagen! Tack alla elever för alla kloka förslag om hur Karlstad kan bli mer miljö- och klimatsmart! Förslagen är utredda och beslutade i flera av kommunens nämnder och nu bjöd  vi in elever att träffa politiker och tjänstepersoner för att höra vad som beslutats och vad som händer med förslagen nu. På återträffen fick eleverna lyssna till kommunstyrelsens ordförande, nämndordföranden från sex av kommunens nämnder, samt ordförande för kollektivtrafiknämnden vid Region Värmland. Politikerna berättade om elevförslagen och vad som har hänt och planeras att hända med dem. 

Här finns presentationen från dagen. Elevborgarråd för klimatet återträffen presentation

På återträffen presenterade politiker och tjänstepersoner vad som har hänt med elevförslagen. Eleverna hade också en workshop i grupper med fokus på elevförslagen och på hur de vill att skolan ska arbeta vidare med hållbarhetsfrågor, elevinflytande och nästa Elevborgarråd. 

Elevcitat från återträffen

”Skönt att många genomförs och att mycket redan görs. Trodde att det skulle vara mer som inte gick att genomföra än vad som redovisades”.

”Vi tycker att politikerna har lyssnat. Bra att de tog upp alla förslag och berättade om varför förslagen inte genomfördes eller togs vidare. Det kändes jätteviktigt”.

”Innan kände vi att politikerna inte lyssnade. Detta arbete har gjort att vi känner att de lyssnade på oss mer än tidigare. Vi lärde oss mer om kommunala beslutsprocesser också vilket var roligt”.

”Det var lärorikt, kul att diskutera och lärorikt hur kommunen hanterar förslagen och varför det blev som det blev”.

”Eleverna upplever att de blivit lyssnade till och att politikerna tagit till sig och möjliggjort många idéer, de förstår att politikerna behöver prioritera och är glada över tanken om ett nytt Elevborgarråd”.

”Fantastiskt att flera förslag genomfördes”.

”Även om allting inte går att genomföra nu så är det viktigt att ta med det för framtiden”.

Från vänster: Maria Kjällström skoldirektör, Emil elevrepresentant, Cassandra elevrepresentant, Linda Larsson kommunstyrelsens ordförande, Siri elevrepresentant, Klara Perhamre projektledare, Liam elevrepresentant.