Kontakt

Kontaktperson Karlstads kommun

Klara Perhamre
Projektledare och miljöstrateg barn- och ungdomsförvaltningen 

054-540 38 15
klara.perhamre@karlstad.se

Kontaktpersoner

Emma och Maria arbetar i projektet på uppdrag av  barn- och ungdomsförvaltningen. 

Emma Sundh (Karlstad)
journalist, föreläsare och medgrundare av Klimatklubben
070- 090 15 77
emma@klimatklubben.se

Maria Soxbo (Stockholm)
journalist, föreläsare och medgrundare av Klimatklubben
070-759 42 35
maria@klimatklubben.se

Miljöexperter Karlstads kommun 

Visste du att det finns personer i Karlstads kommun som arbetar med miljö- och klimatfrågor på olika sätt? Har du frågor om något område är du varmt välkommen att hör av dig till dom! 

Livsmedel 

Koststrateg, Linnea Olsson
054-540 29 28
@maltid_solstaden

Hållbar konsumtion 

Projektledare Henric Barkman 
henric.barkman@karlstad.se
054 540 47 06

Projektledare Charlotte Wedberg 
charlotte.wedberg@karlstad.se 
054 540 69 96

Miljösamordnare Anna Sundell 
anna.sundell@karlstad.se
054 540 46 85

Avfall och återvinning 

Återvinningsstrateg, Christoffer Henriksson 
054 -540 34 63

Energi och hållbart byggande 

Klimat- och miljösamordnare, Ida Vestlund
ida.vestlund@karlstad.se
054-540 65 94

Energi- och miljösamordnare, Daniel Appelholm 
daniel.appelholm@karlstad.se  
054-540 69 02

Energi och klimatrådgivning, Rita Nielsen
rita.nielsen@karlstad.se
054 540 46 97

Hållbara städer 

Miljösamordnare, Sara Hammarström 
054-540 43 03

Biologisk mångfald 

Kommunekolog, Eva Salomonsson
eva.salomonsson@karlstad.se
054-540 66 04

Hållbara transporter och mobilitet 

Transportrådgivare, Mikael Haster 
054 540 46 92
 
Projektledare Gunnar Persson 
054 540 47 38

Kemikalier i barns vardag 

Klara Perhamre
 
Kemikalier kommunövergripande
Emma Raskinen 
054 540 46 71

Kommunövergripande miljöstrateg 

Per Olof Haster 
054 540 46 75

Vatten 

Vattenstrateg Sofia Hallerbäck 
054 540 46 79