Till elever!

Hej alla elever! Er röst är viktig! Tack för alla kloka förslag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har kommit in 967 förslag från barn och elever i Karlstads kommuns kommunala förskolor och grundskolor! Tusen tack för alla kloka, innovativa, smarta, konkreta och uppfodrande förslag! Förslagen sammanställs nu för att bearbetas på elevdemokratiworkshop 20 april där 44 elever från årskurs 4-9 deltar.

 

 

Vi startar ett Elevborgarråd därför att era röster i klimatfrågorna är viktiga! Det har inte gjorts förut. Ni är historiska!   För att Karlstad ska kunna bli en miljösmart kommun och minska utsläppen behöver vi tillsammans hitta lösningar som är till gagn för så många som möjligt. Det är inte erat ansvar att lösa klimatfrågan, det är vuxenvärldens. Men vi är säkra på att ni har kloka idéer på vad som konkret kan göras i Karlstad. Er röst är viktig!  

Ni tar fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag som lämnas över till kommunens politiker. 

Vi vill att ni tillsammans funderar på de här två frågeställningarna:

  • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?
  • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun? 

Vi vill att ni skickar in svaren till oss senast 17 mars.

Ni kan skicka in enskilt, eller från klassen, eller samlat från elevrådet.

Den 20 april kommer två elevrepresentanter från varje skola i årkurs 4-9 att bjudas in till en stor elevdemokratiworkshop i Karlstad. Idéerna som alla elever har skickat in kommer att bearbetas och färdigställas. Sedan kommer era förslag att lämnas över till beslutsfattare i Karlstads kommun. Era tankar och idéer är viktiga! Du har stor möjlighet att påverka!

Inspirationsblad

Vi har gjort inspirationsblad till er elever.

Förskola

Lågstadiet 

Mellanstadiet

Högstadiet

Visste ni att det finns experter inom olika miljö- och klimatområden i Karlstads kommun, deras kontaktuppgifter hittar ni här.