Elevförslagen

Det har kommit in 967 förslag från barn och elever i Karlstads kommuns kommunala förskolor och grundskolor utifrån frågeställningarna:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?
Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Förslagen är uppdelade i olika sektorer: livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall och återbruk.
Förslagen sammanställdes och bearbetades på en Elevdemokratiworkshop 20 april. Totalt kommer 67 förslag nu att lämnas över till kommunens styrande politiker.

Här kan du läsa alla 67 förslag Elevborgarråd för klimatet, 67 elevförslag

Stort tack för kloka, innovativa, smarta och uppfodrande förslag!

Ta del av förslagen

Här kan du läsa alla förslag Elevborgarråd för klimatet, 67 elevförslag
Förslagen kommer att tas upp i barn- och ungdomsnämnden 17 maj för att fördelas till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Förslagen lämnas över till kommunstyrelsens ordförande den 26 april.
Förslagen kommer också att ställas ut på bibliotekshuset i Karlstad från 23 maj.

Följ vad som händer med förslagen på sidan ”vad händer med förslagen”.

Förslag från Södra Råtorps skola

Förslag från Södra Råtorps skola går att se här för de har gjort en egen film om sina förslag!