Svar på elevförslagen

Elevernas förslag som lämnats över till politiken har utretts i flera olika nämnder och i bolagen. Vissa förslag kan därför innehålla svar från flera nämnder medan andra endast berörde en nämnd. 26 av elevernas förslag är beslutade att genomföras i kommunens nämnder, 19 ska utredas vidare. Glädjande är att många av elevförslagen redan genomförs i ordinarie verksamhet (minst 11 stycken). Totalt är det i nuläget 56 förslag som ska genomföras/genomförs/utreds, av totalt 67 förslag. Listan nedan uppdateras kontinuerligt. Blir du nyfiken på att lära dig mer om hur en kommun styrs så finns sidan kommunens organisation.

Tack elever! Politikerhälsning från barn- och ungdomsnämndens ordförande

Tack elever! Politikerhälsning från teknik- och fastighetsnämndens ordförande!

Klicka på bilden för att se videon.

Tack elever! Politikerhälsning från stadsbyggnadsnämndens ordförande!

Tack elever! Politikerhälsning från miljönämndens ordförande!

Tack elever! Politikerhälsning från arbetsmarknad- och socialnämndens ordförande!

Följ arbetet med elevförslagen här.

Läs alla elevförslagen här.

Sammanfattning av besluten hittills

Följande beslut är fattade i kommunens olika nämnder hittills. Längre ner på sidan kan du läsa de sammanfattande svaren på elevförslagen.

Inför bilfri vecka. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att förslaget genomförs i samband med SM-veckan 2026. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden.”

Bygg fler och bredare cykelbanor. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Bygg fler och bättre cykelställ med tillhörande cykelpumpar. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden

Förbättra miljöinformationen. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden

 Sätt solpaneler på alla kommunala tak. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden

Gynna klimatsmarta fritidsaktiviteter. Beslut i Teknik- och fastighetsnämnden samt beslut om att utredas i miljönämnden

 Skapa miljönytta i slöjden. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

Inför odling på skolor och förskolor. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

 Sätt rörelsesensorer i alla kommunala byggnader. Beslut i barn- och ungdomsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 Inför återbruk på schemat. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

 Inför matsvinnskamp. Beslut i barn- och ungdomsnämnden och  i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Starta svinnsmart mattävling. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

Inför vego-testdag i skolorna. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

 Starta stadsodlingar. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

 Inför permanenta elev-/medborgarråd. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

Upphandlingskrav på mindre plast. Beslut i barn- och ungdomsnämnden och i miljönämnden

Inför styrmedel mot svart plast. Beslut i barn- och ungdomsnämnden

Starta kommunalt matsvinns-kafé. Beslut i barn- och ungdomsnämnden,  i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt i kultur- och fritidsnämnden

 Inför klimat- och miljödagar/event. Beslut i miljönämnden

Skapa och sprid ”klimatreklam”. Beslut i miljönämnden

Sträva efter solceller på alla tak. Beslut i miljönämnden

Underlätta för fler secondhandbutiker. Beslut i miljönämnden

Kunskapslyft för medborgarna. Beslut i miljönämnden

Inför återbruk/verkstad vid parklek. Beslut i kultur- och fritidsnämnden

Gynna klimatsmarta fritidsaktiviteter. Beslut i kultur- och fritidsnämnden

Starta lånotek. Beslut i kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att bedriva odling och ombesörja kompostering på de egna boendena.

Följande beslut är fattade i kommunens olika nämnder hittills. Längre ner på sidan kan du läsa de sammanfattande svaren på elevförslagen.

Begränsa biltrafik i city. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden och i stadsbyggnadsnämnden. 

 Starta kommunal trädgård. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

 Inför odlingsmöjlighet för alla. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

 Inför odling på skolor och förskolor. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden och beslut i barn- och ungdomsnämnden

Avsätt 30 % gräsyta till ängar. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Skapa spridningskorridorer. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Sätt upp solcellsblommor. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Sträva efter solpaneler på alla tak. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Starta stadsodlingar. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Inför renoveringspolicy. Beslut i teknik- och fastighetsnämnden

Inför gröna tankstationer. Beslut i stadsbyggnadsnämnden. 

Skänk överbliven mat till behövande.  Beslut i barn- och ungdomsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mat-kretslopp i skolor/förskolor.  Beslut i barn- och ungdomsnämnden

Lansera steg-app med belöningar. Beslut i miljönämnden

 Inför ett miljökort med återbäring. Beslut i miljönämnden

 Förbättra miljöinformationen. Beslut i miljönämnden

Skapa remake- & reparations-hubb. Beslut i kultur- och fritidsnämnden

Bygg kommunal solcellspark- utreds av Karlstads Energi

Följande beslut är fattade i kommunens olika nämnder hittills. Längre ner på sidan kan du läsa de sammanfattande svaren till varför förslagen har fått avslag.

Införa fossilfria zoner. Avslogs i teknik- och fastighetsnämnden

Utöka antalet busshållplatser. Avslogs i stadsbyggnadsnämnden

Sträva efter solpaneler för alla tak. Avslogs i stadsbyggnadsnämnden 

Samla matrester till Mariebergsskogen. Avslogs i barn- och ungdomsnämnden samt i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Subventionera elbilsparkering. Avslogs i teknik- och fastighetsnämnden

Ekoutbilda a-traktorförare. Avslogs i miljönämnden

Flera av elevernas förslag visar det sig att kommunen redan gör i sin ordinarie verksamhet. Bra för då vet vi i Karlstads kommun att vi är på rätt spår i vårat miljöarbete!

Skapa cirkulär hubb i city = gallerian Rundgång i Mitt i city startade oktober 2023 (svar i miljönämnden) samt svar från arbetsmarknads- och socialnämnden (Solareturen)

Skapa remake- och reparations-hubb = gallerian Rundgång i Mitt i city startade i oktober 2023 (svar i miljönämnden)

Prioritera snöröjning av cykelbanor (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Inför speciella bussvägar (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Återställ utdikade våtmarker (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Bevara gammelskog (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Bygg ut förnybar energi (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Underlätta för fler secondhand-butiker (svar i teknik- och fastighetsnämnden)

Inför återvinning av PLA-plast. (svar från Karlstads Energi)

Sträva efter solpaneler på alla tak

Ge möjlighet att panta kläder (svar från Karlstads Energi)

Sammanställning av alla svar på elevförslagen

Hållbara städer

Initiativet med Elevborgarråd är ett viktigt och bra steg i rätt riktning för mer inflytande för fler medborgare. Något som inte bara får vara en engångsföreteelse. Måste fortsätta i någon form!

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen gör Elevborgarrådet permanent! Elevborgarrådet blir nu en del av den Gröna tråden, en utbildningssatsning om miljö- och hållbarhet från förskolan till årskurs nio. Under 2024 planerar förvaltningen att bjuda in elever, politiker och tjänstepersoner för att prata om vad som händer med elevförslagen. Under 2024 kommer kommunens olika förvaltningar att arbeta med elevförslagen och de förslag som kan införlivas. Efter det kommer vi att sammankalla ett nytt Elevborgarråd.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningen ser mycket positivt på initiativet med Elevborgarrådet och hoppas på en fortsättning av detta. Elevborgarrådet fungerar även som inspiration för att vidareutveckla den elevdemokratiska processen inom vår förvaltning.

Byt ut så mycket plast som möjligt till mer miljövänliga alternativ. Billigt är inte alltid bäst! Tänk hållbart vid all upphandling!

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen har under flera år arbetat med att plastbanta verksamheten. Förskolan har, i arbetet för en giftfri förskola, bytt ut plastleksaker i äldre plast mot leksaker i bland annat trä. Alla tallrikar i förskola och skola utbytta från plast till porslin, dricksglas och kannor är i glas och vi arbetar för att använda så lite plast som möjligt när vi förvarar livsmedel. I alla upphandlingar som berör barn och unga ställs miljö- och kemikaliekrav och förvaltningen arbetar för att styra sortimenten verksamheten köper produkter ifrån så att även sortimentslistan ska vara plastbantad. Plastmuggar är på många ställen ersatta med muggar i Rishusk eller i rostfritt. Både av klimatskäl och kemikalieskäl. Det här är en väldigt viktig fråga och barn- och ungdomsförvaltningen kommer att fortsätta att ställa skarpa krav i upphandlingarna!

Svar från miljönämnden

Vi håller med Elevborgarrådet om att vi bör byta ut så mycket plast som möjligt till mer miljövänliga alternativ. EU ställer också mer och mer krav på verksamheter, för att styra mot mindre engångsplast och att den plasten vi använder går att återvinna. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta arbeta aktivt i frågor som minskar användningen av fossil plast.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Att plastbanta verksamheten är viktigt. Alla tallrikar i våra skolor är utbytta till porslin, dricksglas och kannor är i glas och vi arbetar för att använda så lite plast som möjligt när vi förvarar livsmedel. Det här är en viktig fråga och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att se över rutinerna för upphandling så att skarpa krav för miljövänliga alternativ beaktas.

Det kan man göra på befintliga tak och genom att göra om tomma gräsplättar till planteringar, till exempel vid skolor. Elever kan då vara med och hjälpa till och på så sätt lära sig mer om odling och natur. Det hjälper till att minska utsläppen och det ger oss en bättre och finare miljö. Bin och insekter blir också hjälpta av detta, de måste vi värna om.


SVAR

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Av Karlstads kommuns strategiska plan framgår att det ska möjliggöras för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar, samt stärka gemenskapen i olika stadsdelar.
Teknik- och fastighetsnämnden arbetar redan med den viljeinriktningen, för att understödja mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Arbetet pågår för att hitta lämpliga platser med oförorenad mark, med närhet till bostadsområden utan egen trädgård och där möjlighet för att dra sommarvattenledning till odlingsplatserna finns.
Om medborgare vill starta odling på parkmark behöver de starta en förening eftersom kommunen har som krav att stadsodlingar är föreningsdrivna och öppna för alla medborgare. Därefter inrättas ett skötselavtal mellan kommunen och föreningen på den tilltänkta ytan. Det är dock svårt att hitta odlingsintresserade medborgare som vill starta odlarförening idag.
I Våxnäs är en medborgarträdgård under uppbyggnad. Med hjälp av att föreningen Karlstads trädgårdssällskap går in som avtalstecknare kan ett avtal skrivas för medborgarträdgården och samtidigt får de lokala odlingsintresserade stöd att bilda en lokal odlarförening som så småningom kan ta över avtalet. På så sätt hjälper en större och etablerad förening en annan att bli till och båda vinner på det genom att fler stadsodlingar växer fram och fler odlingsintresserade kan få utöva sitt intresse.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar till sig elevborgarrådets förslag och arbetar vidare med att nå ut till olika grupper av människor med tydlig och enkel information om hur en går tillväga för att starta en odlarförening och vilka odlingsmöjligheter som finns i kommunen.

Gällande kommunens fastigheter så uppmuntras det till odling i utemiljöerna men det är upp till respektive verksamhet (till exempel skolan) att både ordna odlingslådor samt sköta om dem. Valet av växtlighet i utemiljöerna på våra skolor och förskolor görs utifrån vad som gynnar biologisk mångfald, men även utifrån vad som är inhemsk växtlighet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att odling av bland annat bärbuskar och lämpliga fruktträd vid nybyggnation och ombyggnation, samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor och vårdboenden, utreds vidare i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen.

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen tycker att det är en väldigt god idé och vi tror att förskolor och skolor skulle tycka att det vore ett trevligt inslag. Men i skolan och förskolans uppdrag finns idag inte plats för att sköta odlingar utanför förskolan eller skolan. Om exempelvis en odlarförening skulle ansvara för att driva odlingar och samverka med förskolan/ skolan så ser vi det som positivt. Ett exempel på det är odlingarna på Våxnäs och fjäringsängen i Fredricelundsparken. Det är tillåtet att odla blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter i form av örtarter eller buskar på kommunal mark. Dessa odlingar kan se ut på olika sätt men de får inte täckas över med plast och inte inhägnas med låst grind. Det som odlas får inte säljas, men det är tillåtet med skördefest, växtbytardag och liknande evenemang. Det är förbjudet med trafik utanför allmän gata/väg och användandet av konstgödsel eller andra kemiska bekämpningsmedel är också förbjudet. Att teckna skötselavtal med odlarföreningar är teknik- och fastighetsförvaltningens ansvar. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa den här frågan aktivt och ta kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att bjuda in till samverkan och visa på vårat intresse för odling.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tycker att det är en god idé och tror att det vore ett trevligt inslag. I skolans uppdrag finns dock inte plats för att sköta odlingar, och eftersom växtperioden också sker vid tider då elever och personal inte finns på plats för att sköta odlingar så skulle det vara svårt att genomföra.

Starta syslöjdsprojekt, där elever får lära sig att återanvända plagg. Man kan ta med plagg hemifrån eller ha tillgång till begagnat material för att göra om kläder i stället för att köpa nya.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Tack vare ovanstående elevförslag kommer en del av kompetensutvecklingen inom ramen för Gröna tråden nu vara riktat mot slöjdlärare. Projektgruppen i Gröna tråden kommer att samordna nätverk där slöjdlärare har möjlighet dela sina erfarenheter och inspirera varandra för att arbeta med ökat återbruk i slöjden.

Miljökortet kan användas till elcyklar, elskotrar och bussar. Det kopplas till en gratis app att samla poäng i, som kan användas för att betala åkturer eller handla på ett miljökafé med närproducerade och “goa” produkter. Appen innehåller information om var elcyklar, bussar och elscootrar finns. En förlaga till ett sådant kort finns till exempel i Kalmar län.

Svar från miljönämnden

Vilket spännande förslag! Vi har jobbat med en liknande app tidigare och visst finns det mycket kul man kan hitta på för att uppmuntra till hållbart resande. Miljöförvaltningen tar med sig förslaget inom fortsatt arbete med hållbara resor.

Få fler intresserade av klimatet, genom att få dem att förstå att det inte är supersvårt. Sätt upp uppmuntrande skyltar och en internetsida. Kommunicera varför åtgärder är viktiga och hur de hjälper både miljön och samhället. Tänk på att reklamen även måste riktas, och nå ut, till den yngre generationen. Man kan använda skolornas TV-skärmar

Svar från miljönämnden

Toppenförslag! Vi har på olika sätt kommunicerat om klimatet i många år. Men nu ska vi storsatsa – under klimatmånaden i maj 2024 – där vi tydligt ska visa upp Karlstads klimatavtryck i våra offentliga miljöer och via webbsidan. Miljöförvaltningen ska vara med och genomföra förslaget!

Renovera redan existerande byggnader som kommunen äger, istället för att bara bygga nytt.

svar från teknik- och fastighetsnämnden

En renoveringspolicy är en spännande idé som det skulle kunna arbetas vidare med.
En stor anledning till att Karlstads kommun bygger nya lokaler, är att kommunens behov växer med en växande befolkning. Men till största del renoveras lokaler eller byggs om. Kommunen förvaltar över en halv miljon kvadratmeter lokaler och varje år tillkommer ca 1% av denna yta i form av nya lokaler.
Ibland händer det ändå att vi river en byggnad och ersätter med en ny. Inför ett sådant beslut görs en mängd avvägningar. Exempel på avvägningar som görs är:

-Går planlösningen i den befintliga byggnaden att förändra så att det blir som verksamheten önskar?

-Klarar byggnaden dagens lagkrav på energihushållning och konstruktiv bärighet? När vi gör omfattande ombyggnader måste den gamla byggnaden klara samma krav som en ny byggnad.

-Kommer en ombyggnation att bli ett större hus än en nybyggnad? Leder det till högre totalkostnad, energiförbrukning och klimatavtryck om vi jämför de båda alternativen på till exempel 20 år?

Ett annat sätt att minska klimatavtrycket vid byggande är att återbruka byggmaterial från befintliga byggnader. På så sätt kan klimatavtrycket från nybyggnation minskas och närma sig klimatavtrycket från ombyggnadsprojekt. Karlstads kommun jobbar med återbruk i många byggprojekt, både vid ombyggnad och renovering. Karlstads kommun driver även ett Byggåterbruk med butik där även privatpersoner kan köpa begagnat byggmaterial. På så sätt minskar behovet av nya produkter och klimatavtrycket minskar.

Biologisk mångfald

Ordna informationsskyltar och kartor som talar om var papperskorgar och annat som rör miljön finns. Lägg in informationen i ”Mitt Karlstad”-appen.

Svar från miljönämnden

Redan idag finns återvinningsstationer och återvinningscentraler markerade i Mitt Karlstad-appen. Vi har också gjort en del kampanjer där vi markerat papperskorgar med info, på Kronoparken och runt kanalen som går genom Haga – ”Bra vatten börjar med dig”. Men visst ska vi fortsätta förbättra miljöinformationen och motverka nedskräpning. Miljöförvaltningen är gärna med och deltar i arbetet gällande förbättrad miljöinformation – det ska ju vara lätt att göra rätt!

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Information och placering av återvinningsstationer och återvinningscentraler finns både på Karlstad.se och i appen Mitt Karlstad idag. Var papperskorgar är placerade är mer levande. Placeringen av dessa kan bytas ut och/eller flyttas från vecka till vecka. Teknik- och fastighetsförvaltningen tar till sig förslaget om att lokalisering av papperskorgar skulle kunna visas i appen Mitt Karlstad och utreder det vidare.
Miljöförvaltningen har även genomförts kampanjer där papperskorgar markerats med information. På papperskorgar vid kanalen som går genom Haga har uppmärksammats med budskapet – ”Bra vatten börjar med dig” för att motverka nedskräpning i vattnet.
Miljöinformationen kan dock fortsätta att förbättras för att motverka nedskräpning och teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att ta förslaget i beaktande i sitt fortsatta arbete.

Låt elever i årskurs 3–6 tillverka insektshotell, holkar och odlingslådor i slöjden. I biologin kan man plantera och prata om växter. Insektshotellen kan sättas upp på skolor, i naturområden, ängar och parker.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen har år 2023–2025 fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att utforma en Grön tråd för det pedagogiska arbetet med miljö, klimat och hållbar utveckling från förskola till årskurs nio. Med stöd av Naturskolan och NTA (naturvetenskap och teknik) ska barn och elever få möjlighet att öka sin kunskap och förståelse inom ämnet. Samtidigt ges lärare kompetensutveckling och stöd i undervisningen inom ett ständigt växande område. Tack vare ovanstående elevförslag kommer nu en del av kompetensutvecklingen inom ramen för Gröna tråden vara riktat mot slöjdlärare. Projektgruppen i Gröna tråden kommer att samordna nätverk där slöjdlärare har möjlighet dela sina erfarenheter och inspirera varandra för att arbeta med ökat miljönytta i slöjden. I januari 2024 kommer förskolans pedagoger att erbjudas en workshop av kommunens snickerista om att bygga fågelholkar kopplat till arbetet omkring Lilla bokbryggan.

Många elever i årskurs fem i Karlstads kommun får undervisning genom NTA-temat från frö till frö. I temat får eleverna både praktiskt och teoretiskt lära sig växters livscykel – de följer frön från sådd, groning, tillväxt, blomning, pollinering och till slut skörden av de nya frön som bildats. Under höstterminen 2023 fick också sju klasser som arbetat med temat möjlighet att besöka Mariebergsskogen för att fördjupa sina kunskaper och träffa yrkesföreträdare som arbetar med växter på olika sätt. Genom temat får eleverna grundläggande kunskap inom odling som kan vidare appliceras i andra sammanhang.

Många förskolor arbetar med NTA-temat teknik och hållbar utveckling samt temat ljus. I temat ljus undersöker barnen vad en växt behöver för att växa. I teknik och hållbar utveckling byggs både insektshotell och växthus.

Skapa förutsättningar för alla människor att odla i ett område i varje stadsdel. Odla på platta tak, i pallkragar och på kolonilotter.
Det kommunala bostadsbolaget ser till att det finns ytor att odla på i närheten. Grästakslösning.

SVAR

Svar KBAB

-KBAB har sedan flera år skapa möjligheter för sina hyresgäster att odla på flera bostadsområden som tex Hemvägen, Orrholmen, Färjestad och Norrstrand.

Hyresgäster är även med i vissa bostadsområden och sköter bostadsgården och skapar tillsammans med bovärdsteamet en mer blommande och trivsam bostadsgård.

När en hyresgäst hör av sig om möjlighet till odling undersöker KBAB möjligheten till odling utifrån bostadsområdets förutsättningar.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till förslaget att införa odlingsmöjlighet för alla. Det framgår även av Karlstads kommuns strategiska plan, att kommunen ska möjliggöra för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar, samt stärka gemenskapen i olika stadsdelar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar idag med att utreda möjligheten att ge fler människor tillgång till en odlingsplats. Syftet med det är att understödja mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Arbetet pågår för att hitta lämpliga platser med oförorenad mark, med närhet till bostadsområden utan egen trädgård och där möjlighet för att dra sommarvattenledning till odlingsplatserna finns.
Gällande odling inom kommunens verksamheter på våra fastigheter, är det något teknik- och fastighetsförvaltningen uppmuntrar till men det är då upp till verksamheten att ordna med odlingslådor samt sköta om dessa.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar med sig elevförslaget vidare och utreder möjlighet för plantering av bland annat bärbuskar och odling av vinteräpplen lämpliga fruktträd vid nybyggnation samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor samt andra verksamheter såsom vårdboenden. Förvaltningen kommer även att ta elevförslaget i beaktande vid revideringen av Karlstads kommuns byggriktlinjer för förvaltning och byggnation av utemiljöer.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att odling av bland annat bärbuskar och lämpliga fruktträd vid nybyggnation och ombyggnation, samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor och vårdboenden, utreds vidare i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar även för ett samarbete med intresserade fastighetsbolag så att spridningen med odlingsmöjlighet ska bli jämn över staden.
Kommunen har som krav att stadsodlingar är föreningsdrivna och öppna för alla medborgare. Om medborgare vill starta odling på parkmark behöver de därför starta en förening. Därefter inrättas ett skötselavtal mellan kommunen och föreningen på den tilltänkta ytan. Det är dock svårt att hitta odlingsintresserade medborgare som vill starta odlarförening idag.

I Våxnäs är en medborgarträdgård under uppbyggnad. Med hjälp av att föreningen Karlstads trädgårdssällskap går in som avtalstecknare kan ett avtal skrivas för medborgarträdgården och samtidigt får de lokala odlingsintresserade stöd att bilda en lokal odlarförening som så småningom kan ta över avtalet. På så sätt hjälper en större och etablerad förening en annan att bli till och båda vinner på det genom att fler stadsodlingar växer fram och fler odlingsintresserade kan få utöva sitt intresse.

Teknik- och fastighetsförvaltningen tar till sig elevborgarrådets förslag och arbetar vidare med att nå ut till olika grupper av människor med tydlig och enkel information om hur en går tillväga för att starta en odlarförening och vilka odlingsmöjligheter som finns i kommunen.

Odlingsskåp som används av skolbespisningen till sallad, örter med mera och som sköts med eleverna. Ska man plantera buskar eller träd ska man välja en bärbuske eller ett fruktträd. Det ger gratis frukt till eleverna, vilket är i linje med att skolan ska vara kostnadsfri.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

På fyra grundskolor så finns det nu hydroponiska odlingsskåp där det odlas sallad, örter med mera. Dessa sköts av kökspersonalen men man tar gärna hjälp av elever och lärare. Önskvärt är att köpa in fler skåp till fler skolor men ekonomin begränsar i dagsläget. På Tuggeliteskolan och Västerstrandsskolan finns växthus som används för odling. Där sköter elever och personal odlingen och grönsakerna används i skolrestaurangen. Detta koncept skulle kunna utökas till fler skolor.

Idag har vi inte fruktträd på förskolorna och skolorna vilket beror på att det anses en utmaning kring skötseln. Men det finns en potential att odla fler lättskötta bärbuskar, så som vinbär. Det är väl beprövat på många förskolor. Vid nybyggnation eller ombyggnation av utemiljöerna och när det anläggs nya utemiljöer kommer barn- och ungdomsförvaltningen efter elevernas förslag att förorda att en del av växtligheten blir bärbuskar så som vinbär, krusvinbär, amerikanska blåbär och Aronia.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till förslaget att införa odlingsmöjlighet för alla. Det framgår även av Karlstads kommuns strategiska plan, att kommunen ska möjliggöra för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar, samt stärka gemenskapen i olika stadsdelar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar idag med att utreda möjligheten att ge fler människor tillgång till en odlingsplats. Syftet med det är att understödja mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Arbetet pågår för att hitta lämpliga platser med oförorenad mark, med närhet till bostadsområden utan egen trädgård och där möjlighet för att dra sommarvattenledning till odlingsplatserna finns.
Gällande odling inom kommunens verksamheter på våra fastigheter, är det något teknik- och fastighetsförvaltningen uppmuntrar till men det är då upp till verksamheten att ordna med odlingslådor samt sköta om dessa.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar med sig elevförslaget vidare och utreder möjlighet för plantering av bland annat bärbuskar och odling av vinteräpplen lämpliga fruktträd vid nybyggnation samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor samt andra verksamheter såsom vårdboenden. Förvaltningen kommer även att ta elevförslaget i beaktande vid revideringen av Karlstads kommuns byggriktlinjer för förvaltning och byggnation av utemiljöer.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att odling av bland annat bärbuskar och lämpliga fruktträd vid nybyggnation och ombyggnation, samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor och vårdboenden, utreds vidare i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar även för ett samarbete med intresserade fastighetsbolag så att spridningen med odlingsmöjlighet ska bli jämn över staden. Kommunen har som krav att stadsodlingar är föreningsdrivna och öppna för alla medborgare. Om medborgare vill starta odling på parkmark behöver de därför starta en förening. Därefter inrättas ett skötselavtal mellan kommunen och föreningen på den tilltänkta ytan. Det är dock svårt att hitta odlingsintresserade medborgare som vill starta odlarförening idag.
I Våxnäs är en medborgarträdgård under uppbyggnad. Med hjälp av att föreningen Karlstads trädgårdssällskap går in som avtalstecknare kan ett avtal skrivas för medborgarträdgården och samtidigt får de lokala odlingsintresserade stöd att bilda en lokal odlarförening som så småningom kan ta över avtalet. På så sätt hjälper en större och etablerad förening en annan att bli till och båda vinner på det genom att fler stadsodlingar växer fram och fler odlingsintresserade kan få utöva sitt intresse. Teknik- och fastighetsförvaltningen tar till sig elevborgarrådets förslag och arbetar vidare med att nå ut till olika grupper av människor med tydlig och enkel information om hur en går tillväga för att starta en odlarförening och vilka odlingsmöjligheter som finns i kommunen.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

På alla tre gymnasieskolorna finns det hydroponiska odlingsskåp där kryddor och sallad odlas. Att odla hydroponiskt innebär att odla utan jord och i stället använda vatten och näring. Tekniken gör det enkelt att komma i gång och kräver inga farliga gödningsmedel som läcker ut i naturen.

Starta en trädgård med högt gräs och glest med träd, där bin och växter kan leva i harmoni. Det skapas fler jobb och färre personer behöver bidrag och A-kassa. De som bor i Karlstad får närodlad frukt och svenska blåbär som kan säljas i en kiosk. Pengarna går till de som arbetar.

Svar från teknik-och fastighetsnämnden

Karlstads kommun vill möjliggöra för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar, vilket även framgår av kommunens strategiska plan.
Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar redan med den viljeinriktningen, för att understödja mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Arbetet pågår för att hitta lämpliga platser med oförorenad mark, med närhet till bostadsområden utan egen trädgård och där möjlighet för att dra sommarvattenledning till odlingsplatserna finns.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker idén med en kommunal trädgård är god. Men möjligheten för förvaltningen att starta en kommunal trädgård enligt förslaget, som kan försörja anställda genom egenproduktion och försäljning är begränsad genom att det inte är tillåtet att starta kommersiellt drivna verksamheter som går med vinst på allmän platsmark.
Möjligheten som kommunen har är att vi kan erbjuda skogs- eller stadsodlingsytor till odlarföreningar där föreningens medlemmar driver odlingarna, men utan kommersiellt syfte.
Teknik och fastighetsnämnden samarbetar med arbetsmarknads- och socialnämnden för att personer som står långt från arbetsmarknaden skall få sysselsättning och en väg in i arbetslivet. Under 2023 har ungdomar fått arbetspröva några dagar i veckan med arbetsuppgifter inom parkdrift och skötsel. Det tas också löpande emot människor till arbete med skogsskötsel.
Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att förslaget används som inspiration för teknik- och fastighetsförvaltningens framtida arbete med arbetsmarknadsåtgärder och utreds vidare i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Återställ utdikade våtmarker.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden
I kommunen pågår just nu ett projekt med statliga bidrag för lokal naturvårdssatsning (LONA) som handlar om att återväta våtmarker. Det innebär att våtmarker återställs.

Inledningsvis går projektet ut på att inventera och granska kartmaterial för att se vilka våtmarker som är möjliga att återväta. Under barmarkstiden 2024, kommer en fältinventering av ett 30-tal våtmarker som ligger på kommunägd mark, genomföras. Inventeringen kartlägger våtmarkernas artkaraktär, biologiska värde, torvandel och marknäringsrikedom. Vidare bedöms möjligheten att återväta och med vilken metod, utifrån våtmarkens fysiska egenskaper Bedömningen görs utifrån eventuella diken, utlopp och inlopp, översvämningsutbredning vid skyfall med mera.
Fältinventeringen kommer att resultera i en rapport med vilka våtmarker som har störst klimatnytta, och till viss del har mest biologisk nytta, av att återvätas, samt med vilken metod återvätningen föreslås ske. Inför år 2025 planerar Karlstads kommun att därefter att återväta 1–2 objekt per år med fokus på de enklaste och någon av de med störst nytta som även har en vägning mot stor areal. Återvätning av en stor yta kan innebära svårigheter med administrativa frågor, tillstånd, områdesbestämmelser, samråd med myndigheter och intilliggande markägare och boende med mera, vilket gör att det enbart går att fokusera på att inleda återvätning av en större yta per år.
Återvätning av våtmarker är en viktig fråga för teknik- och fastighetsförvaltningen som det kommer att fortsätta arbetas vidare med.

Bevara gammal skog så att insekter och andra djur kan leva och bo. Det är bra även för människor som vill gå i en gammal skog. Träden binder också koldioxid.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Karlstads kommun är en stor skogsägare och har möjlighet att bevara gammelskog på egen mark. Inom kommunens skogsbruk arbetar vi enligt en skogsbruksplan där hela skogsinnehavet är indelat efter åtgärder och målklasser. Utifrån Karlstads kommuns miljöcertifiering sker en särskild avvägning när skogar som är äldre än 120 år granskas för en åtgärd, som till exempel avverkning.
Karlstads kommuns totala markinnehav med skog är cirka 6 700 hektar. Mer än en fjärdedel av dessa, cirka 1 900 hektar, är skog som är äldre än 100 år. Under 2020–2023 avverkades dock stora arealer granskog som angripits av granbarkborre, upp till cirka 150 hektar. En del av detta var äldre skog.
Omkring 950 hektar av skogsinnehavet är formellt skyddat som naturreservat eller biotopskyddsområden. Cirka 730 hektar är planerade för skydd eller föreslagna för utredning om skydd med syfte att bevaras för sina höga naturvärden och/eller friluftsvärden. Utöver dessa har ytterligare cirka 300 hektar målklass naturvård orörd eller naturvård skötsel i skogsbruksplanen. I den arealen ingår även en del skog som idag är under 100 år. Målet är att i dessa skogar endast utföra åtgärder som gynnar naturvärden eller friluftsvärden.
Karlstads kommun arbetar med att bilda fler naturreservat, vilket innebär att naturen skyddas för all framtid. Hittills har kommunen bildat 7 naturreservat som alla domineras av skogsmark. Naturreservaten ligger både på privat och kommunägd mark. I förslaget till ny översiktsplan som nu är ute på granskning finns en lista på områden som enligt förslaget ska skyddas som naturreservat eller utredas för skydd. De omfattar sammanlagt cirka 700 hektar äldre skog.

Cirka 365 hektar av de äldre skogarna har ingen plan för skydd, och kan bli föremål för exploatering eller skogsbruk. En del av de senare nämnda skogarna ligger inom pågående planområden eller föreslås för bebyggelse i granskningsförslaget till ny översiktsplan. En del av skogen kommer finnas kvar som skog i ny bebyggelse. Hur mycket gammelskog som då sparas blir en sammanvägning mellan många olika intressen där flera förvaltningar och nämnder är inblandade.
Skog i bebyggda områden kallas tätortsskog. I tätortskog där många människor vistas, kan gammal granskog innebära en säkerhetsrisk och kan i vissa fall behöva fällas. I tätortsskogen jobbar kommunen då för att underväxande träd med bra kronutveckling ska stå kvar.

Anlägg fler ängar, även takytor kan användas. Av gräsytorna som kommunen äger eller sköter ska andelen ängsytor vara 30 %.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden har fram till 2023 haft nämndmålet att ”Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun” (från

2024 gäller en ny stratgisk plan och nya mål). Detta innebar bland annat att många gräsmattor omvandlats till blommande ytor som gynnar pollinatörer. Även i den nya strategiska planen 2024-2026 framgår att den biologiska mångfalden behöver skyddas och utvecklas. Därför planeras det även fortsatt för att ställa om kortklippta bruksgräsmattor till ängar där det är möjligt.
Idag står bruksgräs för 64 % av alla gräsytor (bruksgräs, paradgräs, slaghacksyta, äng, promenadäng, naturgräs) som teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för. Ängar (äng, promenadäng) utgör 6 % av den sammanlagda ytan.
Även ängar kräver en viss skötsel och därmed resurser, för att vara just ängar. Att ställa om ytterligare 24 % av alla gräsytor till äng tar tid då det inte är enkelt att hitta ytor som är lämpliga för de maskiner som krävs för ängsskötsel. Inför växtsäsongen 2024 planeras det för att ställa om flertalet bruksgräsytor till ytor med högvuxet gräs. Ytor med högvuxet gräs är gräsmattor som inte klipps lika ofta men fortfarande kan beträdas. Även dessa ytor kommer gynna pollinatörer då de tillåter låga växter som till exempel kärringtand och klöver att gå i blom. Ytorna med högvuxet gräs, klipps med samma gräsklippare som klipper dagens bruksgräsytor och behöver därför inte andra resurser.
Gräsytor som kan omvandlas som ligger i anslutning till fastigheter (till exempel skolgårdar) släpps upp löpande i samråd med verksamheterna som vistas där. Vid varje nybyggnation ses möjligheten över att anlägga ”gröna tak”. Sedumtak som har växtlighet är bra för miljön på flera sätt. Samtidigt som de isolerar både mot värme och kyla så är de bra för biologisk mångfald eftersom det är en blandning av växter som blommar under en lång säsong. Idag har Karlstads kommun sedumtak på knappt 20 fastigheter och fler är på gång.
Det skulle vara möjligt att inom tre år ställa om kommunens gräsytor till de föreslagna 30 % om både ängsytor och ytor med högvuxet gräs räknas. Kommunen saknar idag ett mål i form av ett mått för andelen äng av kommunens gräsytor, huruvida kommunen ska ha teoretiskt mått att sträva behöver utredas vidare. Elevborgarrådets förslag om att avsätta 30 % gräsyta till ängar kommer att beaktas i en vidare utredning gällande införandet av ett mål om andel ängsmark i kommunen.

Se över behovet av spridningskorridorer. Om inte kommunen har ansvaret ska dialog föras med andra aktörer.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Det är viktigt att bevara områden med höga naturvärden. Men det är också

av stor vikt att se till att de hänger samman med gröna korridorer, så att det finns möjlighet för olika arter att sprida sig mellan områdena. Annars blir arterna isolerade i olika ”öar”.
Ett kunskapsunderlag för viktiga spridningskorridorer genom Karlstads tätort finns framtaget för flera naturtyper. Det används vid planering av ny bebyggelse. I planeringen vägs många olika intressen mot varandra, en process där flera olika förvaltningar och nämnder i kommunen är inblandade. Grönstrukturplanen, som används som ett kunskapsunderlag i planeringen, innehåller en checklista för planering och byggande, där två av checkpunkterna påminner om att analysera spridningsvägar och spridningssamband.
Förslaget berör också förvaltningen av befintliga gröna områden. I skötsel av Karlstads kommuns mark tas hänsyn till spridningsmöjligheter och även förbättring av desamma. Detta är också viktigt vid planering av ny belysning. Fladdermöss och många insektsarter behöver mörka områden för att kunna sprida sig.
I arbetet med revidering av grönstrukturplanen kommer förslaget att tas i beaktande, bland annat kommer möjlighet för eventuell dialog med andra markägare om spridningskorridorer att utredas vidare.

Hållbar konsumtion

Underlätta för secondhandbutiker att starta upp i Karlstad, exempelvis genom att använda lokaler i kommunen som står tomma. Anordna också klädbytardagar där man kan lämna in ett plagg för att få ett annat. Om man dessutom samarbetar med någon känd person, t.ex. influencers, kan man inspirera fler att köpa second hand.

Svar från miljönämnden

Vi på miljöförvaltningen är med och stöttar secondhandhandeln på många sätt. Vi var bland annat med och startade återbruksgallerian Rundgång och vi anordnar regelbundet så kallade secondhandrundor i samarbete med många av de butiker i Karlstad som säljer secondhandvaror. Genom den digitala kartan Smarta Kartan Karlstad visar vi också upp var olika secondhandbutiker finns och när de är öppna. Angående influencers – vi släppte faktiskt en särskild kollektion i återbruksgallerian Rundgång som var ”preloved” av influencers, det vill säga att de hade ägts av kända personer innan de såldes. I projektet Karlstad delar hade vi också något som kallades ”factivister”, Karlstadsbor som fick lära sig mer om hållbart mode och inspirera andra via Instagram. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta stötta secondhandhandeln i Karlstad och kommunicera om det genom våra sociala kanaler!

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Karlstads kommun gör många olika aktiviteter för att främja hållbar konsumtion. Karlstads kommun genomför årligen konceptet secondhand-rundan, för att synliggöra secondhandutbudet lite extra. Allt från stora loppisar till små secondhandbutiker deltar. En undersökning har visat att besökarantalet under eventet ökat i 93% av deltagande verksamheter jämfört med en normal dag och 97% av deltagarna menar att de har många nya besökare den här dagen.
Sola byggåterbruk tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror och annat för inomhus och utomhusmiljö. Sola byggåterbruk är ett komplement till Solareturen och en del av Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återvinna och dela.
Under 2023 startade Karlstads kommun upp pop up-gallerian Rundgång i Mitt-i-city. Konceptet med att samla hållbar konsumtion blev en sådan succé att det nu drivs vidare av andra aktörer. Smarta kartan är en digital karttjänst som Karlstads kommun driver, som samlar aktörer inom hållbar konsumtion, som till exempel secondhand, lån- och hyrtjänster.
Klädbytardagar för anställda på kommunen har arrangerats i Samhällsbyggnadshuset. Skåpet Tage är ett koncept som finns på olika ställen i kommunens lokaler samt utanför kommunen, som går ut på att alla kan ställa dit prylar som de inte behöver och andra kan ta dem.

Gör det enkelt att låna verktyg.

Svar från miljönämnden

Via den digitala kartan Smarta Kartan Karlstad kan man hitta utlånare av verktyg. Vissa bibliotek i Karlstad lånar också ut verktyg genom så kallade hållbara lån. Det finns även både butiker och appar att låna verktyg genom. På Karlstads stadsbibliotek kan man dessutom låna särskilda mätverktyg som mäter energiförbrukning, så kallade energikassar. Även parklekarna lånar ut verktyg. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta stötta delningslösningar i Karlstad och berätta om det genom våra sociala kanaler!

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Via den digitala kartan ”Smarta Kartan Karlstad” går det att finna utlånare av verktyg. Biblioteken på Kronoparken, Vålberg och Våxnäs lånar ut verktyg, spel och musikinstrument genom så kallade hållbara lån.
På Karlstads stadsbibliotek går det att låna särskilda mätverktyg som mäter energiförbrukning, så kallade energikassar.
Karlstads kommuns parklekar lånar också ut verktyg.
Fritidsbanken som ligger på Kronoparken fungerar som ett bibliotek med gratis utlåning av sport- och fritidsprylar. Planen är att ytterligare en fritidsbank ska öppna på Våxnäs under 2024.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen lånar ut flera olika typer av saker genom olika verksamheter. Fritidsbanken på Kronoparken lånar ut begagnade fritidsartiklar. Under våren 2024 kommer även en ny fritidsbank att öppna upp på Våxnäs för att tillgängliggöra lån av fritidsartiklar för fler. På parlekar och fritidsgårdar finns möjlighet att låna verktyg för att snickra eller reparera på plats. Kultur- och fritidsförvaltningen har även ansvar för kommunens folkbibliotek. Sedan flera år tillbaka har flera av förvaltningens bibliotek utökat sitt utbud genom satsningen ”Hållbara lån”, som fungerar likt ett lånotek. Inom hållbara lån installeras specifika hyllor som tillgängliggör saker som exempelvis spel, skruvdragare, tapetserarbord, instrument och discokula som kan lånas med det vanliga lånekortet. Under 2023 lanserades även energikassen i samverkan med miljöförvaltningens energi- och klimatrådgivare. Energikassen är en kasse med utrustning som underlättar för låntagaren att få koll på sin energiförbrukning och göra åtgärder som minskar energiförbrukningen. Under sommaren 2023 fick feriearbetare titta på bibliotekens nuvarande system och komma med förslag på saker som de önskade i konceptet och kartlägga möjligheter och utmaningar för unga att låna från hållbara lån. Tack vare Elevborgarrådets förslag och feriearbetarnas synpunkter har åldersgränsen för gitarr och verktyg sänkts till 16 år medan det för energikassen är 18 år. I övrigt är det ingen åldersgräns för att låna spel, pussel, temapåsar med mera. Under 2024 kommer fler bibliotek att implementera konceptet hållbara lån.

Förenkla för medborgarna att ge saker längre livslängd. Vi vill ge människor möjlighet att reparera, göra om och byta möbler med varandra. Här får man vara försiktig så att det inte blir en plats som människor använder som soptipp. Viktigt att det ska vara billigt, helst gratis, är det för dyrt köper man gärna nytt i stället. Vilka är bra på att reparera och sy? Bra att använda resurser som pensionärer, arbetssökande och nyinflyttade.

Svar från miljönämnden

Miljöförvaltningen var med och startade återbruksgallerian Rundgång, där det i den så kallade remake-studio hölls olika temakvällar för att lära sig laga olika saker. Genom Smarta Kartan Karlstad vill miljöförvaltningen underlätta för Karlstadsborna att hitta reparatörer. Exempel på det som förslaget nämner är till exempel Röda Korset Karlstads ReDesign-grupp, som skapar nytt av inlämnade textilier. Jättebra tycker vi! Miljöförvaltningen har genom uppstarten av Rundgång testat förslaget och fortsätter att stötta återbruk i Karlstad genom att visa upp olika verksamheter genom våra sociala kanaler.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver idag Skaparverkstan i bibliotekshuset. Skaparverkstan arrangerar olika workshops på olika teman kopplat till kreativt skapande och hantverk. Utifrån förslaget från Elevborgarrådet vill förvaltningen även starta en remake- och reparationshubb i bibliotekshuset, i anslutning till Skaparverkstan. Förslaget går i linje med kommunens strategiska plan och dess utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna. Remake- och reparationshubben skulle genom installation av ett bokningssystem vara möjlig för alla att boka. Genom att boka rummet kan karlstadsbor få tillgång till symaskiner och utrustning för att kunna laga eller göra om textilier och eventuellt andra material, ett sätt att bidra till kommunens strävan att förändra konsumtionsmönster. Utöver detta skulle samverkan med civilsamhället, exempelvis olika föreningar, kunna utvecklas genom workshops för att fler ska få kunskap om att laga och göra om sina kläder och prylar. Genom installation av ett bokningssystem tillgängliggörs en lokal för karlstadsborna på ett rättvist sätt. Lokalen skulle också kunna gynna flera mindre kulturföreningar och studieförbund, genom att de kan nyttja lokalen. I befintlig budget finns inga medel för att starta upp remake- och reparations-hubben men kultur- och fritidsförvaltningen kommer att söka medel via klimatkontot för att möjliggöra detta.

Svar från Karlstads Energi

Som en del av detta är Karlstads Energi med och möjliggör genom Återbruksgallerian Rundgång som finns i Mitt i City. Där arrangeras det event i Remake-studion, där man bl a får lära sig att laga så det ser snyggt och med unik touch. Det skulle kunna vara ett projekt att engagera de grupper som nämns, tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, för att sedan låta säljas i någon av de Second Hand-organisationer vi har avtal med för att få så låg kostnad som möjligt. Det som är utmanande idag är att det är fast fashion som håller låg kvalitet och därmed svår att återanvända.

Vi vill ha fler platser att handla second hand samt att reparera saker som går sönder så att man kan hitta dem lätt samt ta sig dit enkelt, med cykel och lokaltrafik.

Svar från miljönämnden

Miljöförvaltningen har genom uppstarten av Rundgång testat förslaget och fortsätter att stötta återbruk i Karlstad genom att visa upp olika verksamheter genom våra sociala kanaler.

Vi tycker att medborgare ska lära sig mer om konsumtion och hur det påverkar klimatet.

Svar från miljönämnden

Vi håller med Elevborgarrådet om detta! Vi gör redan många olika utåtriktade aktiviteter för att öka medvetenhet och kunskap om hur vi påverkar klimatet genom bland annat vår konsumtion. Dessutom genomför vi just nu en utbildning till alla våra politiker och kommer snart också lansera en version till alla anställda i kommunen. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta lära Karlstadsborna mer om konsumtion och hur det påverkar klimatet.

Kommunen borde investera i mer miljömässiga fritidsaktiviteter som inte drar en massa el och energi, till exempel skateparker och utomhusgym. Viktigt att flertalet barn och ungdomar ska ha råd med dessa! Det kan vara ett bra alternativ till alla padelhallar, idrottshallar och ishallar som kräver lokaler, el och uppvärmning året runt.

Svar från teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till förslaget och vill gärna vara med och bidra till gynnandet av klimatsmarta aktiviteter. Idag förvaltar Teknik- och fastighetsförvaltningen 49 aktivitets- och spontanidrottsytor som är till för att möta Karlstadsbornas behov att röra på sig. Främst är det barn och ungdomar som ytorna riktar sig till men det finns även ytor som används av äldre människor. Det kan exempelvis vara boulebanor. Ytorna är viktiga platser att bland annat mötas, leka, spela och vara fysisk aktiv på. En aktivitets- och spontanidrottsyta kan utgöra en plats där den som inte är engagerad i en idrottsförening får möjlighet till fysisk aktivitet och rörelseglädje tillsammans med andra samt att den kan utgöra en samlingsplats för de föreningar som inte är anläggningsanknutna.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag om att utreda åtgärdsbehov på aktivitet- och spontanidrottsytor för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Uppdraget skall återrapporteras 2025.
Idag utgör våra aktivitets- och spontanidrottsytor främst av ytor för olika typer av bollspel såsom fotboll och basket. För att även nå de barn och ungdomar som rör sig minst så behöver perspektivet vidgas bortanför de klassiska bollsporterna och se vad mer som kan locka till rörelse. Barn, ungdomar, föreningar och forskning viktiga källor att inhämta kunskap från. Inom uppdraget är jämställdhetsperspektivet viktigt för att gynna fysisk aktivitet hos alla.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar även med förslaget och perspektivet kring klimatsmarta fritidsaktiviteter när aktivitets- och spontanidrottsytorna utreds och tittar närmare på vilket klimatavtryck våra olika typer av åtgärder ger.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

Det är viktigt att ha klimatsmarta fritidsaktiviteter som flertalet barn och unga har råd att delta i. Kultur- och fritidsförvaltningen har, utöver många energikrävande anläggningar, också flera utegym och spontanidrottsytor. Det är viktigt att alla barn och unga ska ha tillgång till fritidsaktiviteter och möjlighet att ha en värdefull fritid. Under 2024–2025 har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen fått i uppdrag att utreda åtgärdsbehov på aktivitet- och spontanidrottsytor för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Förslaget om att gynna klimatsmarta fritidsaktiviteter kommer att vara ett viktigt inslag i arbetet med utredningen för att klimataspekten ska vägas in i utvecklingen av kommunens aktivitetsytor.

Svar från miljönämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen har en hel del på gång i frågan, bland annat tittar de på hur stadens aktivitetsytor används idag och ska involvera föreningslivet mer i kommunens klimatarbete. Energieffektivisering av byggnader jobbas det också med för fullt. En annan utveckling för mer klimatsmarta fritidsaktiviteter skulle kunna vara att se närmare på möjligheten att resa hållbart till fritidsaktiviteter, så som genom gång, cykling, samåkning och kollektivtrafik. Miljöförvaltningen vill gärna vara med och göra fritidsaktiviteter mer klimatsmarta i Karlstad.

Vi tycker att man kan ha klädcontainrar för att kunna panta kläder. Man ska få panten för det man lämnat in registrerat på ett kort som sedan kan användas i flera klimatsmarta butiker.

Svar från Karlstads Energi

Det finns idag ingen teknik för att kontrollera inlämning av textil på ett automatiserat sätt, med registrering kopplat till ersättning. I en sådan anläggning behöver det utöver att hitta teknologi att lösa inlämning och pant, säkerställas att det inte sker skadegörelse såsom brand eller andra säkerhetsrisker i klädcontainern. Det finns ett etablerat mottagningssystem hos flera stora affärskedjor tar emot kläder och textilier för återvinning. Butikerna lämnar då rabattcheckar.

El och energi

På skolan är det många lampor som lyser fast ingen är där. Så sätt upp rörelsesensorer så kan kommunen spara mycket energi. Alla rum i kommunens lokaler ska ha självtändande och självsläckande lampor så inte lampor är tända i onödan. Detta innebär taklampor och andra ljuskällor som juldekoration.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Det är ett väldigt klokt förslag för att spara el. När det byggs nya förskolor och skolor sätts det numera in rörelsesensorer och alla lamporna är i LED, vilket drar betydligt mindre el. Vid ombyggnation byts nu gamla lysrör ut till LED och ansvarig för det utbytet är teknik- och fastighetsförvaltningen som också har en plan för utfasning av äldre lysrör. På vissa ställen i förskolan och skolans lokaler lyser det alltid, i trapphus exempelvis och det är på grund av säkerheten. I riktlinje Funktionsprogram Lokaler Skola står det: Stora delar av gården behöver vara upplyst, liksom entréer, uteplatser, utomhusförråd, parkeringsplats, vägar och gångvägar. En grundbelysning under kvällar och helger ska vara tänd för att förebygga vandalism.

Svar från teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker idén om att spara energi genom rörelsesensorer är bra och det är redan idag ett alternativ som förvaltningen överväger vid val av belysning. Teknik- och fastighetsförvaltningen gör avvägningar om vilken lösning som är mest energisnål baserat på ett flertal faktorer. Det är inte enbart själva ljuskällan som drar energi utan en inkopplad timer med sensorer kan också dra energi. Dagens LED-belysning är så pass energisnål att en inkopplad timer eller styrenhet för enskilda lampor kan förbruka mer energi än vad som hade kunnat sparas på att LED-armaturen släcks ned under en tid med hjälp av exempelvis sensorer.
I dag monteras belysning med aktiv tändning och frånvarosläckning. I mindre lokaler som förråd, toaletter, kopieringsrum och liknande, finns sensorer som tänder belysningen. När det gäller lamputtag över fönster kan det styras med en gemensam styrning.
Ytterligare en avvägning som måste göras är risken för skadegörelse eller inbrott. För att undvika detta kan det vara bra att vissa områden lyser även när det inte är verksamhet i lokalen, som till exempel vindfång, entréer och fasadbelysning.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Förslaget med rörelsesensorer är mycket positivt och bör tillämpas på de platser där det är lämpligt, utifrån till exempel säkerhet. Det är teknik- och fastighetsförvaltningen som ansvarar för montering av rörelsesensorer och våra verksamheter har dialog kring hur vi blir ännu bättre och mer klimateffektiva tillsammans.  

Sätt solceller på alla tak i Karlstad kommun som passar för solceller, exempelvis lägenheter, kontor, hus och affärer. Utveckla befintliga solcellspolicys eller ta fram nya.

Svar från stadsbyggnadsnämnden

Solenergi och solceller på tak tycker kommunen är bra! Det finns idag ett uppdrag på teknik- och fastighetsförvaltningen att sträva efter solpaneler på kommunala byggnaders tak i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen kan inte bestämma att privatpersoner, föreningar eller företag ska bygga solpaneler på sina tak däremot kan kommunen samverka och ha en dialog med andra aktörer för att främja utvecklingen av solpaneler på tak.
När stadsbyggnadsförvaltningen planerar för nya bostäder och verksamhet, lyfts exempelvis frågan kring hur byggnader kan placeras i förhållande till väderstreck för att i framtiden maximera eventuella solpanelers effekt. I vissa fall kan husägare behöva ansöka om bygglov för att få bygga solpaneler på tak, det vill säga be om lov hos kommunen. Om solcellerna placeras plant på taket och inte förändrar husets fasad, behövs ofta ingen ansökan om bygglov hos kommunen. Enda gången som bygglovshandläggare på kommunen kan behöva säga nej till solpaneler på tak är när byggnaden är av ett särskilt kulturhistoriskt värde och solcellerna skulle påverka dessa värden negativt.
Karlstad.se finns en solkarta där privatpersoner kan se hur stor solinstrålningen är på deras tak, hur mycket solenergi som kan produceras där och hur mycket pengar de kan spara samt vilken klimatnytta det ger som stadsbyggnadsförvaltningen har varit med och tagit fram. Detta för att motivera och möjliggöra för att fler i kommunen införskaffar solpaneler. Idag saknar kommunen en solcellspolicy och frågan om huruvida det är aktuellt att ta fram solcellspolicy behöver utredas vidare inom kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen kan bidra med kompetens och erfarenhet vid en eventuell uppstart av ett arbete med att ta fram en sådan.

Svar från miljönämnden

Miljöförvaltningen har varit med och tagit fram den så kallade Energi- och klimatplanen och där finns en åtgärd om att ta fram en solkraftsplan för Karlstads kommun. Vi har även energi- och klimatrådgivare som erbjuder goda råd gratis för den som funderar på solceller eller annat som rör energisystem! På så sätt är miljöförvaltningen med och stöttar utvecklingen för mer hållbar energi.

Svar från KBAB

KBAB utreder vid varje ny fastighet som byggs om det är möjligt att anlägga solceller på fastigheten.

För befintliga fastigheter anlägger KBAB löpande solcellsanläggningar där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Solenergi och solceller på tak tycker Karlstads kommun är bra. Kommunen kan inte bestämma att privatpersoner, föreningar eller företag ska bygga solpaneler på sina tak. Däremot kan kommunen samverka och ha en dialog med olika utomstående aktörer för att främja utvecklingen av solpaneler på tak.
På karlstad.se finns en solkarta där privatpersoner kan se hur stor solinstrålningen är på deras tak, hur mycket solenergi som kan produceras där och hur mycket pengar de kan spara samt vilken klimatnytta det ger. Detta för att motivera och möjliggöra för att fler i kommunen införskaffar solpaneler.
Karlstads kommuns energi- och klimatrådgivare är en oberoende part som hjälper privatpersoner och företag med frågor om solceller.
Om kommunens invånare och företag vill sätta upp solceller på sin fastighet är det ofta tillåtet utan att behöva ansöka om bygglov, om dessa placeras plant på taket och inte förändrar husets fasad. I vissa fall kan husägare behöva ansöka om bygglov för att få bygga solpaneler på tak, det vill säga be om lov hos kommunen. Enda gången som Karlstads kommunen kan behöva säga nej till solpaneler på tak är när byggnaden är av ett särskilt kulturhistoriskt värde och solcellerna skulle påverka dessa värden negativt.
Idag saknar kommunen en solcellspolicy och frågan kring att ta fram en sådan, behöver utredas vidare inom Karlstads kommun. En av åtgärderna i Karlstads kommuns energi- och klimatplan som ligger under kommunstyrelsens ansvar, är att ta fram en solkraftsplan under 2024 för Karlstads kommun. Teknik- och fastighetsförvaltningen kan bidra med kompetens och erfarenhet vid ett framtida framtagande av en sådan.

Svar från Karlstads Energi

Karlstads Energi marknadsför och erbjuder redan solcellspaket till privatpersoner och företag. Vi arbetar också aktivt att skapa förståelse i potentialen, till exempel genom den solkarta som vi tagit fram i samarbete med Karlstads Kommun, KTH Energiteknik och Beteendelabbet med finansiering från Energimyndighetens forskningsprogram Design för Energieffektiv Vardag.

Installera solcellsblommor i Stadsträdgården i Karlstad.

Svar från teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen och parkenheten är positiv till förslaget men anser att Stadsträdgården inte är en helt lämplig plats för installation av solcellsblommor. På grund av alla träd i stadsträdgården så skulle solcellsblommorna inte få så många soltimmar. Utöver det är det en kulturhistorisk park så då behöver kommunen vara noga med vilka moderna element som förs in. Det är också trångt med ledningar i marken under stadsträdgården vilket kan göra det svårt att installera solcellsblommor med delar under mark.
Det skulle dock kunna finnas andra lämpliga platser i kommunen för installation av solcellsblommor, förslagsvis kopplat till en verksamhet såsom en skola eller förskola, för att verksamheten skulle kunna dra nytta av solenergin som produceras. Lämpliga platser för att genomföra förslaget bör därför fortsätta att utredas innan det kan genomföras.

Sätt upp solpaneler på alla kommunala byggnader. Med tanke på att vi är solstaden så borde det vara ett måste. På så sätt kan vi dra in mer el och då blir elen billigare. Skolorna har stora tak, så det skulle vara bra att använda taken till det. Om varje skola i Karlstad kommun har solceller på taket så producerar det ju mer elektricitet, till tex elbilar, hushåll och köpcenter. På det sättet skulle skolorna använda sig av grönare energi, samtidigt som skolungdomarna får lära sig hur bra solpaneler fungerar.


Svar från teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstads kommun tycker att det är viktigt att bidra med produktion av förnybar el och har ett långsiktigt mål om att ha solceller på samtliga byggnader som lämpar sig för solceller. De senaste två åren har solceller främst installerats på nya byggnationer som till exempel Stockfallets skola och Tingvalla is-stadion. Det som avgör huruvida kommunen kan installera solceller på taken är de befintliga takens ålder och storlek, takhållfasthet, vilket väderstreck taken är i och hur mycket energi som det skulle gå att producera vid en installation av solceller.
Det finns totalt 20 miljoner kronor inom Karlstads kommun avsatta för att montera solceller de kommande fem åren. 2024-2026 är det planerat att installeras ca 5000 kvadratmeter solceller.

Bygg ut sol-, vind- och vattenkraft, tex bygg fler vindkraftverk i Vänern. Då får vi massvis av energi som vi exempelvis kan använda till bussar och tåg. (Om vi har mer bussar och tåg så kommer mindre åka bil.)

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

En konkret åtgärd i Karlstads kommuns energi- och klimatplan är att antingen uppdatera vindkraftsplanen från 2011, eller att ta fram en helt ny plan, för att utveckla möjligheterna för ny elproduktion. En annan är att ta fram en solkraftsplan. Målåret för dessa båda aktiviteter är 2024.

Karlstads Energi AB har ett uppdrag att bygga ny förnyelsebar energiproduktion, där såväl två nya solkraftsparker och ny vindkraft är möjligheter. Men inga beslut är ännu fattade om att de ska byggas.
Teknik- och fastighetsnämnden bygger ut förnybar energi genom att sätta solceller på taken på nya byggnader, samt arbetar med möjligheten att sätta solceller på fler befintliga byggnader.

Svar från Karlstads energi

Bolaget har redan uppdrag att bygga ny förnybar elproduktion.

Bygg en solcellspark som i framtiden kan producera massa energi till Karlstads kommun.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden
Karlstads Energi AB har ett uppdrag att bygga ny förnyelsebar energiproduktion, där såväl två nya solkraftsparker och ny vindkraft är möjligheter. Men inga beslut är ännu fattade om att de skall byggas.
Förslaget föreslås ej genomföras av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Svar från Karlstads energi

Solcellsparker utreds och omfattas av uppdraget att bygga ny förnybar elproduktion.

Mat och livsmedel

Varje skola ska ha en tävling om vilken klass som slänger minst mat. Denna tävling bör hålla på i en till två månader. Den klass som har slängt minst mat får ett pris som skolan bestämmer. Då behöver man inte köpa in lika mycket mat, eftersom mindre mat kommer att slängas. Tävlingen ska komma tillbaka regelbundet under terminen.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Svinnkampen genomfördes på skolorna våren 2023. Då fick skolorna tävla mot varandra och den skolan som minskat sitt matsvinn mest vann vandringspokalen och en festlunch. Valfri skola kan utmana vinnaren och en gemensam tävling planeras igen våren 2024. Kostverksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen tar med förslaget om att tävlingen ska pågå under längre period till verksamhetsplanering.  

17 februari 2024 startar SVINNKAMPEN efter elevförslaget!

Läs mer om barn- och ungdomsförvaltningens arbete med hållbara måltider på: Hållbara måltider och följ arbetet på Instagram Maltid_solstaden

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Inom kostverksamheten planeras en aktivitet i tävlingsform under läsåret 2024-25 som ska belysa och försöka ändra elevernas inställning till att slänga mat. Matsvinnet motsvarar idag ett värde av ca en miljon kronor och aktiviteten syftar till att eleverna själva ska kunna påverka och minska kostnaden för matsvinnet genom beteendeförändringar. I en elevdemokratisk process får sedan eleverna besluta om hur överskottet ska användas.

Maten som slängs ska omvandlas till kompost. Den kan skolor och fritidsgårdar använda för att odla växter och grönsaker, som sedan kan användas till maten. Det här blir också roligt för yngre barn som får lära sig vad man kan göra för att rädda miljön. Skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och förskolor i området kunna samarbeta kring odlingen.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Maten som slängs som matavfall rötas idag till biogas. Det finns olika lösningar för att kompostera mat som kan bli till jord som man kan odla i, exempel helautomatiserad maskin som kan stå i storkök. Nyttan av det behöver utredas mer men det kan finnas ett pedagogiskt värde att se kretsloppet. Odlingssamarbeten över verksamhetsgränser skulle kunna ge ett värdefullt kunskapsutbyte mellan olika åldersgrupper, det behöver utredas vidare.

Matrester som blir över ska skänkas till hemkunskapen, där det ska vara en tävling om vilka som kan göra den bästa maträtten av återanvänd mat.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Kostverksamheten är positiva till idén. Tillsammans med hemkunskapslärare kan vi göra en lektionsplan för detta. Idag har vi ett samarbete genom “Kockduellen” där årskurs 9:or får delta i en matlagningstävling på hemkunskapslektionen. Råvarukorgen står kostverksamheten för och eleverna bedöms av våra utbildade kockar. Skolvinnarna tävlar sen i stadsfinalen och får därifrån möjlighet att ta sig vidare till riksfinalen. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en lektionsplanering för hemkunskapslektion där eleverna får jobba med svinnvaror och klimatsmarta råvaror. Detta görs i samarbete med kostverksamheten och inom ramen för Gröna tråden.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Inom GVF finns inte hemkunskap, men inom Restaurang och livsmedelsprogrammet utbildas elever för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Moment som ingår i utbildningen genererar maträtter, bakverk och liknande som säljs i den offentliga restaurangen och caféet. Elevernas idé om en svinnsmart mattävling ser förvaltningen positivt på och kommer att ta med den till ansvariga för programmet som ett inslag i verksamheten eller som en idé för ett UF-företag.

Skolorna ska göra vegetariska rätter utan att eleverna vet om det. Sedan berättar man det i slutet av dagarna, och låter eleverna berätta vad de tyckte om maträtten. Exempelvis spaghetti och färssås, istället för köttfärssås.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

I nuläget jobbar vi mycket med att blanda ut rätterna med vegetabilier eller servera helt vegetariska rätter utan att skylta stort med det då vi ser att acceptansen överlag ökar då. Vi skulle kunna jobba mer med att fråga eleverna efter lunchen vad de tyckte. På matråd har vi börjat testa ett nytt koncept där det bl.a. ingår provsmakning av vegetariska rätter där matrådet får bestämma vilken de gillade bäst och den hamnar på menyn. Vi har blivit utvalda genom en tävling att få ”låna Max hållbarhetschef” för att få ytterligare inspiration i vårt hållbarhetsarbete. Här planerar vi att använda den resursen kopplat till det här elevförslaget och jobba med nya sätt för att involvera eleverna i framtagningen av populära vego-rätter.  

Maten som blir över i skolorna ska skänkas till behövande människor, till exempelvis genom Stadsmissionens kafé. Det är mycket bättre än att maten bara ska slängas.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Den mängd mat som finns kvar i bufféerna efter lunch är oftast väldigt liten. Kostverksamheten på barn- och ungdomsförvaltningen arbetar aktivt med att ta vara på så mycket som möjligt och ställa ut mindre mängd mat i slutet av lunchen så att svinnet ska bli så litet som möjligt. Om det finns mat kvar så går det bra att köpa en “rädda maten låda” till en låg kostnad. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att utreda ett samarbete kring matsvinn med hjälporganisationer t.ex. Stadsmissionen.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Den mängd mat som är kvar efter bufféerna är 19% av det totala matsvinnet och vi jobbar aktivt för att hantera den maten på skolorna genom ”Rädda maten lådorna”, bättre serveringsrutiner och kockarnas fokus på utmaningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen utreda ett samarbete kring matsvinn med hjälporganisationer såsom Stadsmissionen.

På skolorna slängs det mycket mat. Tänk om en lastbil kunde hämta maten och lämna den på en bondgård eller till Mariebergsskogen. Då kommer den slängda maten till användning.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Tanken om att lämna matrester till Mariebergsskogen är mycket fin. Kostverksamheten på barn- och ungdomsförvaltningen arbetar väldigt aktivt med att minska matsvinnet och på flera enheter kan överbliven mat på bufféserveringen köpas i så kallade “rädda maten-lådor”. Det har gjort att den mat som verkligen slängs har minskat mycket. Den mat som slängs idag blir biogas. Förvaltningen har efter elevförslagen haft dialog med Mariebergsskogen som säger att det finns många regelverk som skyddar djuren. För att förhindra olika smittor är det till exempel inte tillåtet att ge djuren matrester som är animaliska. Med tanke på dessa omfattande regler är det väldigt svårt att få till den här typen av aktivitet.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Tanken om att lämna matrester till Mariebergsskogen är god. Kostverksamheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att minska matsvinnet. På flera skolor kan överbliven mat på bufféserveringen köpas i så kallade “rädda maten-lådor”. Det har gjort att den mat som verkligen slängs har minskat mycket. Den mat som slängs idag blir biogas. Enligt Mariebergsskogen finns många regelverk som skyddar djuren. För att förhindra olika smittor är det till exempel inte tillåtet att ge djuren matrester som är animaliska. Med tanke på dessa omfattande regler är det väldigt svårt att få till den här typen av aktivitet.  

Maten som slängs ska omvandlas till kompost. Den kan skolor och fritidsgårdar använda för att odla växter och grönsaker, som sedan kan användas till maten. Det här blir också roligt för yngre barn som får lära sig vad man kan göra för att rädda miljön. Skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och förskolor i området kunna samarbeta kring odlingen.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Maten som slängs som matavfall rötas idag till biogas. Det finns olika lösningar för att kompostera mat som kan bli till jord som man kan odla i, exempel helautomatiserad maskin som kan stå i storkök. Nyttan av det behöver utredas mer men det kan finnas ett pedagogiskt värde att se kretsloppet. Odlingssamarbeten över verksamhetsgränser skulle kunna ge ett värdefullt kunskapsutbyte mellan olika åldersgrupper, det behöver utredas vidare.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Idag sköts matsvinnshanteringen av teknik- och fastighetsförvaltningen och rötas till biogas. Det krävs ett nytt helhetsgrepp för att ändra denna struktur till en hantering i egen regi för kompostering, odling och kretsloppshantering i ett pedagogiskt perspektiv. För närvarande är detta inte aktuellt annat än i mindre försöksprojekt. En eventuell utökning bör då hanteras av Karlstads Energi AB som ansvarar för återvinning och avfallshantering i koncernen. 

Skolorna ska göra vegetariska rätter utan att eleverna vet om det. Sedan berättar man det i slutet av dagarna, och låter eleverna berätta vad de tyckte om maträtten. Exempelvis spaghetti och färssås, istället för köttfärssås.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

I nuläget jobbar vi mycket med att blanda ut rätterna med vegetabilier eller servera helt vegetariska rätter utan att skylta stort med det då vi ser att acceptansen överlag ökar då. Vi skulle kunna jobba mer med att fråga eleverna efter lunchen vad de tyckte. På matråd har vi börjat testa ett nytt koncept där det bl.a. ingår provsmakning av vegetariska rätter där matrådet får bestämma vilken de gillade bäst och den hamnar på menyn. Vi har blivit utvalda genom en tävling att få ”låna Max hållbarhetschef” för att få ytterligare inspiration i vårt hållbarhetsarbete. Här planerar vi att använda den resursen kopplat till det här elevförslaget och jobba med nya sätt för att involvera eleverna i framtagningen av populära vego-rätter.  

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kostenhet har valt att jobba med transparens och berättar vad maten innehåller. Det är argument som långsiktigt kan påverka elevernas beteendeförändring till vegetariska val. Vi erbjuder vegetariska rätter dagligen och jobbar med smakprov, nyfikenhet och information, men låter eleverna själva välja vad deras lunch ska bestå av.  

Alla restauranger, kaféer och matbutiker ska ha matkassar med mat som är på väg att gå ut som ska säljas för ett billigare pris. Då kan folk som har dålig ekonomi köpa mat billigare och inte lika mycket mat går till spillo. Mataffärer kan även skänka överbliven mat och frukt till skolor, så kan det användas till antingen skolmaten eller hemkunskapen.

Svar från miljönämnden

Miljöförvaltningen har ingen rådighet att påverka hur butikerna arbetar. Vissa mataffärer skänker redan överbliven mat till hjälporganisationer. Överbliven mat från restauranger och livsmedelsbutiker säljs ofta billigare till konsumenter, i sina lokaler eller genom olika appar. Jättebra tycker vi!

Frukt och bär som blir över i matbutikerna ska skänkas till olika kaféer och fritidsgårdar. Där ska de kunna göra olika smoothies, som antingen ska säljas för ett billigt pris eller ges bort gratis. 

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Idag samarbetar flera skolrestauranger med matbutiker som skänker överbliven frukt och grönt. Detta blir en del av salladsbuffén, smoothies till mellanmål eller liknande. På Norrstrandsskolan och Mariebergsskolan finns en energibuffé i skolrestaurangen där vi använder de här varorna. Vi vill gärna samarbeta med fler livsmedelsbutiker men många butiker har redan samarbeten med till exempel Stadsmissionen.

Svar från miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under flera år stöttat föreningen Matbanken för att få till en matsvinnsbutik i Karlstad. Arbetet pågår.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

Att ta hand om överbliven frukt och bär är ett bra förslag för att minska matsvinnet och ta vara på sådant som andra inte längre vill ha. Inom kaféverksamheten på fritidsgårdarna i Karlstad är omsättningen inte så stor. Därför köper fritidsgårdarna oftast in produkter som har lång hållbarhet för att minska på matsvinnet. Att göra smoothies skulle innebära att saker skulle behöva köpas in som riskerar att inte gå åt, vilket i stället skulle kunna bidra med ett ökat matsvinn. Flera fritidsgårdar och parklekar har däremot på olika sätt samarbetat med matbutiker för att ta hand om överbliven frukt. Västra mötesplatsen på Våxnäs tar regelbundet emot kasserad frukt vid olika arrangemang och aktiviteter och kommer att fortsätta med det. Tack vare förslaget från Elevborgarrådet kommer fler fritidsgårdar att ta kontakt med lokala matvarubutiker för att undersöka möjligheten att ta hand om utgången frukt och bär när det passar för verksamheten.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Butikerna förvaltningen tidigare samarbetat med gällande överblivna varor tar idag hand om överskottet på eget sätt, vilket försvårar genomförandet av denna idé. Vi fortsätter ändå samarbetet trots minskade volymer.  

Avfall och återbruk

Minska svart plast och ersätt med annat exempelvis papp, bambu eller glas. Om det måste vara plast, ta en ljusare färg eller ersätt med ett återvinningsbart material. För att genomföra detta så gör svart plast dyrare eller ge restauranger som använder klar plast ett litet ekonomiskt stöd.

SVAR

Svar från barn- och ungdomsnämnden

Det är ett jätteviktigt förslag eftersom svart plast kan innehålla skadliga ämnen och inte kan återvinnas. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför bytt ut den svarta plasten mot annat material. Alla tallrikar i förskola och skola är i porslin, dricksglas och kannor är i glas och vi arbetar för att använda så lite plast som möjligt när vi förvarar livsmedel. Vi har också kraftigt minskat inköpen av engångshandskar och soppåsar. Men att plastbanta verksamheten kommer vi att fortsätta arbeta med, det är viktigt.

Svar från miljönämnden

Gällande restauranger har vi inte rådighet att göra det dyrare eller billigare. Däremot ställer vi krav i upphandlingar för det som används inom kommunen. Till exempel har engångsmatlådorna som serveras inom hemtjänsten gått från att vara svarta till vita, och därmed återvinningsbara, efter ett samarbete med Region Värmland. EU ställer också mer och mer krav på verksamheter, för att styra mot mindre engångsplast och att den plasten vi använder går att återvinna. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att minska användningen av fossil plast där vi har möjlighet att påverka, särskilt svart plast eftersom den är svår att återvinna.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

Att minska plastanvändningen är en jätteviktig fråga eftersom svart plast kan innehålla skadliga ämnen och inte kan återvinnas. Flera förvaltningar har jobbat hårt för att minska användningen av all plast och i kontorsutrymmen har exempelvis plastpåsar tagits bort från papperskorgar på toaletter. Avtal för inköp och upphandlingar ses också över för att minska förekomsten av plast i kommunens verksamheter. Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar för att minska antalet engångsartiklar, som ofta innehåller plast, som används vid exempelvis olika arrangemang. Svart plast förekommer idag i begränsad omfattning inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. I de fall svart plast förekommer inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är det i form av soppåsar. Kultur- och fritidsförvaltningen bör framöver välja ett annat alternativ och förslaget hanteras i befintlig verksamhet.

Svar från Karlstads energi

Karlstads Energi kan tyvärr inte direkt påverka materialval och design av produkter som sätts på marknaden. Däremot arbetar vi aktivt genom eget lobbyarbete och genom våra branschföreningar för att krav ska ställas på plastens innehåll och design av produkter som möjliggör återanvändning/återvinning. Vi står också bakom Naturvårdsverkets förslag till kvotplikt för återvunnet material och nationell kvotplikt för återvunnen råvara.

Svar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Det är ett bra förslag eftersom svart plast kan innehålla skadliga ämnen och inte kan återvinnas. Alla tallrikar i våra skolor är i porslin, dricksglas och kannor är i glas och vi arbetar för att använda så lite plast som möjligt när vi förvarar livsmedel. Att plastbanta verksamheten är viktigt och något som skolorna kommer att uppmärksammas extra på.

Inför skräpplockardagar varje kvartal där man får en viss summa pengar för varje kilo skräp. Den som samlar in mest skräp får pris, till exempel Liseberg, Boda Borg, skidresa, Sunnes sommarland, Skansen, pengar till skola/förening eller godis. Någon kanske vill sponsra dagarna med vinster, aktiviteter eller evenemang. Det kan även vara en lagaktivitet.

Svar från miljönämnden

Håll Sverige Rents Skräpplockardagar genomförs årligen av skolor och förskolor i kommunen. Det behövs dock en tydligare samordning från kommunen för att få fler att engagera sig i evenemanget och utveckla det enligt förslaget. Teknik- och fastighetsförvaltningens avdelning för offentlig utemiljö ansvarar för att förebygga nedskräpning.

Vid till exempel parklekar ska man kunna lämna in trasiga saker som ändå är räddningsbara. Så kan folk som jobbar där laga det och ge vidare. Det är roligt att laga saker, så det kunde också bli en gratis aktivitet.

Svar från miljönämnden

Parklekarna har redan delvis detta i sin verksamhet. På parklekar finns verktyg och personal och alla är välkomna att komma dit för att laga sina saker, med stöttning från personal på plats. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för parklekarna och miljöförvaltningen kan stötta verksamheterna genom samverkan, för att öka möjligheterna till återbruk.

Svar från kultur- och fritidsnämnden

I Karlstad har vi fyra parklekar och sex fritidsgårdar. De finns bland annat på Kronoparken, Orrholmen, Rud, Våxnäs, Väse, Molkom och Vålberg. Utbudet och aktiviteterna varierar på parklekarna och fritidsgårdarna men det finns idag tillgång till lokaler och verktyg för besökare att använda för att laga och reparera. Många karlstadsbor kommer exempelvis till parklekar för att meka med cykeln eller i vissa fall även låna vissa verktyg. I verksamheterna erbjuds ofta även workshops och inspiration kring återbruk och reparation. Personal finns alltid på plats för att stötta besökare, men inga krav ställs på att personal på parklekarna ska ha någon fördjupad kunskap och färdighet i reparationer eller snickeri. Med anledning av detta finns idag inte förutsättningar för parklekarnas eller fritidsgårdarnas personal att ta emot och laga saker. Däremot är alla välkomna att kostnadsfritt nyttja de resurser som finns och lära och laga tillsammans. I flera verksamheter finns exempelvis TaGe-hyllor, bytesväggar och Klädotek. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer utifrån förslaget att genomföra flertalet aktiviteter och kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om det utbud som finns. Under 2024 planerar flera parklekar och fritidsgårdar aktiviteter med återbrukstema som exempelvis ”kom och laga-kväll”, bytesloppis, klädbytardag och installation av klädbytesvägg.

Inför skräpplockardagar varje kvartal där man får en viss summa pengar för varje kilo skräp. Den som samlar in mest skräp får pris, till exempel Liseberg, Boda Borg, skidresa, Sunnes sommarland, Skansen, pengar till skola/förening eller godis. Någon kanske vill sponsra dagarna med vinster, aktiviteter eller evenemang. Det kan även vara en lagaktivitet.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Karlstads kommun betalar avgifter till både Håll Sverige Rent och Städa Sverige för att arrangera skräpplockardagar. Karlstads kommun har tidigare år även bidragit med pengar till fika under skräpplockardagen. Städa Sverige riktar sig till idrottsföreningar där varje förening som är med och plockar skräp får pengar från Städa Sverige.
Idén med att införa belöningar i form av priser under skräpplockardagarna är genomförbart. Men det saknas personella resurser för planering och hantering för eventuella priser. Skulle priserna kosta under 5 000kr skulle teknik- och fastighetsförvaltningen kunna bistå med den summan medan samordning av undersökning, planering och utdelning av priserna skulle behöva hanteras av en annan part.
Förslaget föreslås ej genomföras av teknik- och fastighetsnämnden.

Svar från Karlstads energi

Under åren har organisationen “Håll Sverige Rent” årligen arrangerat en ”Hela Sverige plockar skräp dag”. Karlstads Energi har varit delaktiga i detta tidigare. Det skulle finnas möjlighet att arrangera något lokalt som beskrivs, men sannolikt får det bättre genomslag om det görs tillsammans med en stark organisation som arrangör, såsom Håll Sverige Rent.

Det ska finnas ett evenemang där man även ska kunna lära sig om klimatet/miljön och hur vi människor påverkar. Det ska finnas en dag där eleverna och lärarna i skolan ska få lära sig om klimatet/miljön. Det ska finnas föreläsningar som har med miljön att göra.

Svar från miljönämnden

Vi brukar delta i olika årliga evenemang så som Globala Karlstad och Håll Sverige Rent-dagen. Nytt för i år är att vi ska börja med Klimatmånad, varje år i maj! Miljöförvaltningen ser positivt på temadagar även i skolan och kan vara behjälpliga i sådana satsningar.

Rökning är redan förbjudet enligt lag på många ställen, och det finns en rekommendation om att utöka dessa. Istället tycker vi att man kan införa “rökrutor” på vissa platser, och i övrigt är det “Rökning förbjudet”.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

I Sverige finns i dag både frivilliga initiativ till rökfria miljöer och sådana som är reglerade i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). En rad allmänna platser och lokaler, samt entréer till allmänna lokaler finns reglerat i lagen.
Karlstads kommun har en policy för rökning som innebär att ingen anställd får röka på arbetstid eller i kommunala lokaler och lokalernas utemiljöer.
Förslaget kan ej genomföras av teknik- och fastighetsnämnden.

Det kan man göra på befintliga tak och genom att göra om tomma gräsplättar till planteringar, till exempel vid skolor. Elever kan då vara med och hjälpa till och på så sätt lära sig mer om odling och natur. Det hjälper till att minska utsläppen och det ger oss en bättre och finare miljö. Bin och insekter blir också hjälpta av detta, de måste vi värna om.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Av Karlstads kommuns strategiska plan framgår att det ska möjliggöras för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar, samt stärka gemenskapen i olika stadsdelar.
Teknik- och fastighetsnämnden arbetar redan med den viljeinriktningen, för att understödja mötesplatser där social, ekologisk och ekonomisk hänsyn samspelar. Arbetet pågår för att hitta lämpliga platser med oförorenad mark, med närhet till bostadsområden utan egen trädgård och där möjlighet för att dra sommarvattenledning till odlingsplatserna finns.
Om medborgare vill starta odling på parkmark behöver de starta en förening eftersom kommunen har som krav att stadsodlingar är föreningsdrivna och öppna för alla medborgare. Därefter inrättas ett skötselavtal mellan kommunen och föreningen på den tilltänkta ytan. Det är dock svårt att hitta odlingsintresserade medborgare som vill starta odlarförening idag.
I Våxnäs är en medborgarträdgård under uppbyggnad. Med hjälp av att föreningen Karlstads trädgårdssällskap går in som avtalstecknare kan ett avtal skrivas för medborgarträdgården och samtidigt får de lokala odlingsintresserade stöd att bilda en lokal odlarförening som så småningom kan ta över avtalet. På så sätt hjälper en större och etablerad förening en annan att bli till och båda vinner på det genom att fler stadsodlingar växer fram och fler odlingsintresserade kan få utöva sitt intresse.
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar till sig elevborgarrådets förslag och arbetar vidare med att nå ut till olika grupper av människor med tydlig och enkel information om hur en går tillväga för att starta en odlarförening och vilka odlingsmöjligheter som finns i kommunen.

Gällande kommunens fastigheter så uppmuntras det till odling i utemiljöerna men det är upp till respektive verksamhet (till exempel skolan) att både ordna odlingslådor samt sköta om dem. Valet av växtlighet i utemiljöerna på våra skolor och förskolor görs utifrån vad som gynnar biologisk mångfald, men även utifrån vad som är inhemsk växtlighet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att odling av bland annat bärbuskar och lämpliga fruktträd vid nybyggnation och ombyggnation, samt i det löpande arbetet med utemiljöerna runt skolor och förskolor och vårdboenden, utreds vidare i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen.

Använd reklam för att be folk att ta med sig matlådor till restauranger eller en egen kopp/termos till kaféet och för det får de rabatt.

Svar från miljönämnden

Av hygienskäl går det inte att ta med egna matlådor till restauranger eller kaféer. Dock kom ett nytt lagkrav den med 1 januari 2024 som innebär att serveringar som normalt tillhandahåller engångs ska erbjuda flergångsmuggar och flergångsmatlådor. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen. Så i den här frågan händer det mycket intressant just nu!

Renovera redan existerande byggnader som kommunen äger, istället för att bara bygga nytt.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

En renoveringspolicy är en spännande idé som det skulle kunna arbetas vidare med.
En stor anledning till att Karlstads kommun bygger nya lokaler, är att kommunens behov växer med en växande befolkning. Men till största del renoveras lokaler eller byggs om. Kommunen förvaltar över en halv miljon kvadratmeter lokaler och varje år tillkommer ca 1% av denna yta i form av nya lokaler.
Ibland händer det ändå att vi river en byggnad och ersätter med en ny. Inför ett sådant beslut görs en mängd avvägningar. Exempel på avvägningar som görs är:

– Går planlösningen i den befintliga byggnaden att förändra så att det blir som verksamheten önskar?
– Klarar byggnaden dagens lagkrav på energihushållning och konstruktiv bärighet? När vi gör omfattande ombyggnader måste den gamla byggnaden klara samma krav som en ny byggnad.
– Kommer en ombyggnation att bli ett större hus än en nybyggnad? Leder det till högre totalkostnad, energiförbrukning och klimatavtryck om vi jämför de båda alternativen på till exempel 20 år?

Ett annat sätt att minska klimatavtrycket vid byggande är att återbruka byggmaterial från befintliga byggnader. På så sätt kan klimatavtrycket från nybyggnation minskas och närma sig klimatavtrycket från ombyggnadsprojekt. Karlstads kommun jobbar med återbruk i många byggprojekt, både vid ombyggnad och renovering. Karlstads kommun driver även ett Byggåterbruk med butik där även privatpersoner kan köpa begagnat byggmaterial. På så sätt minskar behovet av nya produkter och klimatavtrycket minskar.

Ett/flera rum i Karlstad där man kan lämna in kläder till de som är utsatta/inte har pengar. Efter en månad så skickar man kläderna till utsatta områden/länder i världen. Det går också att sätta upp en tavla i rummet där man kan skriva vad man önskar att folk lämnar i rummen.

Svar från miljönämnden

Bland andra Skattkistan Svenska kyrkan och Stadsmissionen har liknande verksamheter, men också kommunens familjecentraler och initiativet Wall of kindness. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta stötta återbruk i Karlstad, bland annat genom att uppmärksamma sådana verksamheter genom våra sociala kanaler.

Svar från Karlstads energi

Karlstads Energi samlar in textilier och kläder på våra återvinningscentraler via en entreprenör. Det insamlade materialet sorteras i upp till 400 fraktioner där 93-95% på ett eller annat sätt återbrukas. Majoriteten av sorterade textilier säljs i second hand-butiker inom EU. När det sker på rätt sätt betyder det försörjning och en möjlighet att få tillgång till bra kläder till överkomliga priser. Vi ser över möjligheten att ha samma typ av textilinsamling på återvinningsstationerna som tas över från 1 januari 2024.

Solareturen, Myrorna, Röda Korset med flera säljer begagnade kläder till en minimal kostnad i Karlstad.

Material som används till 3D-skrivare (ex. PLA, Poly Lactic Acid Plastic) ska ha ett utrymme på återvinningscentraler. PLA är relativt enkelt att återvända och kan senare säljas. Bättre för naturen, samtidigt som maskinen betalar av sig själv.

Mycket material slängs på grund av misslyckade utskrifter.

Svar från Karlstads energi

Återvinningscentralerna tar redan idag emot den typen av plast i fraktionen för hårdplast, för att efter insamling materialåtervinnas.

Anpassa soptunnorna mer. Vid varje soptunna borde det finnas en till i nivå med små barn så de blir uppmuntrade att kasta skräp i tidig ålder. Vi behöver också fler och tydligt placerade soptunnor, gärna i någon trevlig färg som kanske gör något ljud eller säger något när man kastar sitt skräp.

Svar från Karlstads energi

Vi tolkar det som att man menar soptunnor på stan. Förslaget kanske kan skickas vidare till TFF som underlag/tips då insamling av avfall och förpackningar på offentliga plaster då detta ju inte ingår i Karlstads Energis uppdrag. Det kan vara bra inspel för införandet av sortering på publika platser som skall ske som en del av det nya insamlingsansvaret, vilket börjar gälla 1 januari 2026.

Transporter

Motivera fler att gå med en app just för oss i Karlstad, där man kan få poäng för ett visst antal steg. Med poängen kan man vinna priser eller rabatter på olika klimatsmarta saker. Fördelen med det är att man kanske går till skolan/jobbet, i stället för att ta bilen.

Svar från miljönämnden

Det finns appar där man samlar poäng för steg, men kanske saknas det en sådan app med klimatfokus. Grundidén med belöning för att uppmuntra till att gå i stället för att ta bilen är god, men promenadsträckor är inte prioriterat för satsningar i nuläget. Miljöförvaltningen tar med sig förslaget inom fortsatt arbete med hållbara resor.

Kommunen kan uppmuntra fler att åka buss, cykla och åka kollektivtrafik genom att ha en bilfri vecka, då man inte får köra bil/andra fordon i Karlstad. Undantag för polis, brandkår och ambulans. De som är med i kampanjen kan till exempel få ett gratis busskort.

Svar från miljönämnden

Bilfri dag är en aktivitet under kampanjen Europeiska trafikantveckan, som genomförs varje år i september. Karlstads kommun har i många år deltagit i Europeiska trafikantveckan och genomfört Bilfri dag vid två tillfällen. Erfarenheter från detta har lärt oss att denna typ av aktivitet kräver mycket resurser och är svårt att mäta effekten av. Vi prioriterar i stället andra åtgärder för att få fler att resa hållbart. Att stänga av Karlstad för biltrafik en vecka kräver politiska beslut, ett sätt att hantera opinion och tillräckligt bra andra resesätt. Så – teoretiskt möjligt men kanske inte tillräcklig nytta för kostnaden.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker det låter som ett spännande förslag med en bilfri vecka. Bilfri dag är en aktivitet under kampanjen Europeiska trafikantveckan, som genomförs varje år i september. Karlstads kommun har i många år deltagit i Europeiska trafikantveckan och genomfört Bilfri dag vid två tillfällen. Erfarenheter från detta har lärt Karlstads kommun att denna typ av aktivitet kräver mycket resurser att genomföra. Det är dessutom svårt att mäta vilken effekt det har på människors resvanor.

Redan idag finns ett förbud som förbjuder trafik med motorfordon i centrala Karlstad alla dagar under 00-05, med undantag för boende i centrum, olika verksamheter, leveranser och liknande. Trafik begränsas också tillfälligt i samband med olika evenemang. Det är på så sätt möjligt att införa förbud mot trafik med motorfordon på vissa platser och vid vissa tider.

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att förslaget om en bilfri vecka genomförs som ett pilotprojekt under 2026. Detta i samband med att Karlstad är värd för SM-veckan sommaren 2026, då delar av staden ändå kommer att behöva stängas av för viss trafik. En vidare utredning av vad som krävs för att projektet ska kunna genomföras behövs göras, bland annat behöver det utredas hur stor del av staden och stadskärnan som ska omfattas av förslaget, vilka mål som kommunen önskar uppnå med genomförande av förslaget, samt vilka kriterier som ska användas för att kunna utvärdera och följa upp projektet.

Man får poäng för att åka buss, båt och tåg som kan bytas mot fler resor, biobiljetter eller upplevelser. Om man åker buss minst fyra gånger/vecka kan man vinna en cykel eller biobiljett. Fler kommer att flytta till Karlstad så kommunen får in mer skatt som täcker kostnaden. Kanske en topplista över vem som åker mest veckovis?

Svar från miljönämnden

Förslaget bör vidarebefordras till Region Värmland som ansvarar för kollektivtrafiken. (se svar från Region Värmland längre ner)

Ha eko-utbildningskrav för A-traktorkort. Om man bryter mot det kan man bli av med körkortet en viss tid.

Svar från miljönämnden

Det är Transportstyrelsen som utfärdar traktorkort. Kommunen har inte rådighet att ställa krav eller dra tillbaka körkort.

Minska antalet parkeringsplatser i stan, höj parkeringsavgifterna och flytta parkeringarna utanför city, då minskar vi utsläppen. Det kan finnas cyklar vid parkeringarna utanför stan som man kan låna för att ta sig till jobbet.

Svar från stadsbyggnadsnämnden
Parkeringsplanen är ett politiskt beslutat dokument som fungerar som en vägledning för kommunen i arbetet med frågor som berör parkering. Ett ställningstagande i parkeringsplanen är att kommunen varken ska ta bort eller öka antalet parkeringsplatser för besökare till centrum. Syftet med att bibehålla antalet parkeringsplatser i centrum är att Karlstad ska ha en fortsatt hög tillgänglighet för besökare med bil till handel och service i centrum.
Kommunen arbetar däremot på andra sätt med att minska biltrafik i city, bland annat står det i parkeringsplanen att kommunen ska samla parkering i parkeringshus i utkanten av centrum för att minska onödig söktrafik som uppstår då bilförare letar parkering i centrum. I parkeringsplanen står det också att allmänna platser i stadsmiljön bör prioriteras för rörelse och stadsliv före uppställning av bilar. Kommunen ska även öka möjlighet för arbetspendlare till byte mellan bil till mer hållbara mobilitetsalternativ som buss, gång och cykel genom att utreda förutsättningar och planera för parkeringsanläggningar utanför centrum med lägre parkeringsavgift. Stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit lokalisering av halvcentrala parkeringar runt centrum, exempelvis i kvarteret Älgen, samt längre ut från centrum vid till exempel Tingvalla isstadion.
Ytterligare ett exempel på kommunens försök till att minska biltrafik i city är byggandet av nya resecentrum då Hamngatan får mindre biltrafik till förmån för busstrafik och gående. Avsikten är att större andel av genomfartstrafiken på Hamngatan ska välja vägar utanför centrum. Inom ramen för stadsmiljöprogrammet som stadsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram, utreds möjligheter för sommargator där vissa stråk har begränsad biltrafik sommartid, med syfte att skapa trivsamma stadsrum där fotgängare har prioritet vilket kan gynna både miljö och hälsa. Elevborgarrådets förslag kommer att tas i beaktande i arbetet med stadsmiljöprogrammet.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Det styrande dokumentet parkeringsplan som godkänts i stadsbyggnadsnämnden
och skickats för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är en
vägledning för Karlstads kommun i arbetet med parkeringsfrågor.
Det finns en rad föreslagna åtgärder i parkeringsplanen som stämmer överens med
förslaget om att minska biltrafik i city, bland annat föreslås att
infartsparkering med lägre avgifter ska finnas i utkant av centrum. Ytterligare
ett förslag i parkeringsplanen är att kommunen ska samla parkering i parkeringshus
i utkanten av centrum för att minska onödig söktrafik som uppstår då bilförare
letar parkering i centrum.
Infartsparkering bör enligt parkeringsplanen placeras så att man kan gå eller
cykla till centrum men också ha möjlighet till byte till buss, samtidigt som
att det ska finnas möjlighet att parkera privata cyklar och att låna eller hyra
en cykel. Detta måste dock utredas vidare innan det kan bli verklighet och det
är ett arbete som involverar bland annat teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen och Karlstads Parkerings AB.
Ett ställningstagande som gjorts i parkeringsplanen är dock att
parkeringsplatser för besökare till centrum inte skall tas bort, men att
antalet parkeringar inte heller ska öka. Syftet med detta är att
tillgängligheten skall vara fortsatt hög för de som behöver ta sig till affärer
och annan service i centrum.
Utöver en ny parkeringsplan håller stadsbyggnadsförvaltningen på att ta fram
ett nytt Stadsmiljöprogram, där även teknik- och fastighetsförvaltningen är med
och bidrar. Inom ramen för arbetet med stadsmiljöprogrammet utreds möjligheter
för att införa ”sommargator”, där vissa gator får begränsad biltrafik
sommartid. Syftet är att skapa mer trivsamma och inbjudande stadsrum för
människor att vistas i. I arbetet med framtagande av stadsmiljöprogrammet
kommer elevborgarrådets förslag och synpunkter att beaktas.

Kombinera laddstationer för elbilar och tankmöjlighet för vätgas på samma ställe, som en slags miljövänligare tankstation. De behöver finnas även på landet.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden kan möjliggöra för införandet av gröna tankstationer genom att upplåta kommunal mark för drivmedelsstationer. I nämndens uppdrag ingår dock inte att driva tankstationer eller att utreda kombinerade lösningar för laddning av elbilar och vätgas.
Åren 2021 och 2022, fick olika externa aktörer medel från klimatklivet, ett investeringsstöd för insatser för fossilfrihet och grön omställning, för att bygga totalt fem stycken vätgasmackar i Värmland, varav två i Karlstad. Vid Välsviken har kommunen möjliggjort för OKQ8 att bygga en fossilfri tankstation genom detaljplan och markanvisning vilket är planerat under kommande år.
Karlstads Energi arbetar sedan flera år för att se hur produktion och användning av vätgas kan möjliggöras som en del i den befintliga fjärrvärmeprocessen. På så vis skulle Karlstads Energi AB kunna bidra till att försörja en stor del av det framtida vätgasbehovet i Värmland. 2022 tecknades så kallat intentionsavtal med en extern aktör för att utreda möjligheten att upprätta en vätgasanläggning i Karlstad med anslutning till Hedenverket. Arbetet är en del av det så kallade elektrifieringslöftet, där Region Värmland samlat olika aktörer i Värmland för att möjliggöra mer fossilfria transporter, som en del i den värmländska energi- och klimatstrategin.

Gällande laddplatser för elbilar ställer plan- och bygglagen från och med 2025 krav på att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten, ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. Detta omfattar kommunens skolor, idrottshallar och arenor. Det är teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med Karlstads Parkerings AB:s ansvar för att tillhandahålla laddplatser på kommunal fastighetsmark. I kommunens parkeringsplan föreslås även att en utredning görs under 2024 för att hitta lämpliga lägen för laddning av privata bilar samt tunga fordon.
En stor del av kommunens egna fordonsflotta finns inom teknik- och fastighetsnämnden och kan köras på förnyelsebara drivmedel sedan många år tillbaka. Nämnden följer ständigt utvecklingen på fordons- och drivmedelsutvecklingen för att fortsätta välja fordon och drivmedel med låg klimatpåverkan.

Svar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen tycker idén med gröna tankstationer är bra.
I parkeringsplanen föreslås att en utredning görs under 2024 för att hitta lämpliga lägen för laddning av privata bilar samt tunga fordon. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer därmed att utreda frågan kring laddstationer vidare. Idag saknas dock infrastrukturen för att producera vätgas.
Vid Välsviken har kommunen möjliggjort för OKQ8 att bygga en fossilfri tankstation genom detaljplan och markanvisning. Gällande laddplatser för elbilar ställer plan- och bygglagen krav på att alla allmänna parkeringsplatser ska ha laddplatser från och med 2025, och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra tillsyn och ställa krav på parkeringsplatser som saknar laddplats.

Bygg fler och bredare cykelvägar och trottoarer, så att man ska kunna ta sig fram säkrare och lättare i och till alla delar av kommunen till fots eller på cykel. Förbättra belysningen längs alla gång- och cykelbanor, och låt dem drivas av solceller med tidsinställning. Barn blir tryggare då och kan enklare ta sig till kompisar.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker att förslaget om fler och bredare
cykelbanor är en bra idé. Karlstads kommun och teknik- och
fastighetsförvaltningen arbetar idag med att utöka och bredda cykelbanor i
samband med exploaterings- och investeringsprojekt och beläggningsplan. Det
görs även i separata projekt exempelvis i Vålberg där förvaltningen ska bygga
en gång- och cykelbana längs Långgatan.
I arbetet med att bredda en trottoar till gång- och cykelbana eller att göra en
gång -och cykelbana bredare behöver förvaltningen förhålla sig till att det
kommer att påverka hela gatan med bland annat parkering, grönska och dagvatten,
vilket kan medföra höga kostnader. En del platser i Karlstad ligger även nära
älven och då behöver även skred- och rasrisk beaktas.
Det finns flera förslag till nya och/eller bredare gång- och cykelbanor, både i
och mellan tätorter, till exempel Norra Allén och Vålberg-Lillerud. En
prioritering mellan större investeringar behövs och kan göras i samband med
uppdatering av cykelplan. Elevborgarrådsförslagen kommer att beaktas i arbetet
med en ny reviderad cykelplan.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har testat och utrett solcellsbelysning
längs gång- och cykelbanor. Solcellsbelysningen har dock inte fungerat
tillfredställande under de månader där vi inte har haft någon sol och då har
behovet av belysning varit störst. Under dagtid när belysningen inte är igång
kan en belysningsanläggning vara användbar genom att exempelvis fungera som
strömnod för laddning av mätare med mera, vilket går mindre bra med
solcellsbelysning. Vid vissa platser där det finns rikt djurliv med fladdermöss
med mera, behövs dynamiskt ljus med olika nivåer och färgtemperatur och där är
det också svårt att ha solcellsbelysning idag.
Idag finns det ett par platser i Karlstads kommun där solcellsbelysning används
och även lämpar sig bättre än annan belysning då det annars är svårt att få
fram ström till platsen, bland annat vid hållplatser kopplade till
skolskjutsverksamhet där människor samlas under en viss tid på dygnet. De
platserna ligger oftast utanför tätbebyggt område utan tillgång till offentlig
belysning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen tar gärna emot förslag på var barn och
unga tycker att det saknas belysning längs med cykel- och gångbanor idag. Där
kommunen är ansvarig väghållare finns möjlighet för teknik- och
fastighetsförvaltningen att utreda frågan vidare kring investeringar i ny
belysning på dessa sträckor.

Svar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att fler och bredare cykelbanor är bra och ökar tillgängligheten för olika grupper. I alla nybyggnadsprojekt bevakar stadsbyggnadsförvaltningen möjligheter till bredare cykelvägar och trottoarer, vilket bland annat är genomfört i byggandet av nya Vikenförbindelsen. Standardmåttet som eftersträvas för den totala bredden i nybyggnation för gång och cykel är 4,5 meter.
När det gäller belysning förs en dialog om att testa solcellsdriven belysning, bland annat i planeringen av Katrineberg, samt att den även behöver vara närvarostyrd i vissa fall för att inte exempelvis störa fladdermöss under nattetid.
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig förslaget med fler och bredare cykelvägar och trottoarer i arbetet med revidering av trafikplanen och cykelplanen.

Bygg fler busshållplatser så fler har möjlighet att åka buss. Om man vill till stan och bor på landet så kanske man måste gå en sträcka för att komma till närmsta hållplats. Gör bussen mer tillgänglig för fler. Bygg också fler busshållplatser med tak.

Svar från stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att barn och vuxna, i både stad och på landsbygd, har möjlighet att åka buss. Vid planering av nya bostäder och verksamheter planeras för att närmsta busshållplats finns inom 300–400 meter. Stadsbyggnadsförvaltningen planerar även för att alla nya busshållplatser ska ha tak, bland annat i gestaltningsprogrammet för Karlstadsstråket. Busshållplatser på landsbygden är ofta lokaliserade vid Trafikverkets vägar och där har inte kommunen rådighet över busshållplatsernas utformning på samma sätt. Stadsbyggnadsförvaltningen saknar även rådighet över att bestämma vart bussen stannar. Det är Region Värmland som ansvarar över bussens linjedragning, det vill säga hur bussen går och var den stannar.

Vi behöver fler fossilfria zoner, där man endast får cykla eller åka elbil.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Det är möjligt att införa förbud mot trafik med motorfordon på vissa platser. Redan idag finns ett förbud som förbjuder trafik med motorfordon i centrala Karlstad alla dagar under 00-05, med undantag för boende i centrum, olika verksamheter, leveranser och liknande. Trafik begränsas också tillfälligt i samband med olika evenemang.
Samtidigt finns det flera frågetecken kring hur ett förslag om fossilfria zoner ska genomföras och vilken effekt för klimatet det ger. Det kräver också tillräckligt bra resealternativ, bland annat för de trafikanter med bil som inte är hemmahörande i kommunen, utan tillresta.
Ett vägledande dokument som är på väg att tas fram är stadsmiljöprogrammet. Där utreds möjligheterna för att vissa så kallade “sommargator” får begränsad biltrafik sommartid, med syfte att skapa mer trivsamma stadsrum för fotgängare att vistas i, vilket är något som andra svenska kommuner tidigare har arbetat med. I arbetet med framtagande av stadsmiljöprogrammet kommer elevborgarrådets förslag och synpunkter att beaktas. Ett införande av fossilfria zoner i Karlstads kommun är en arbets- och resurskrävande fråga som politiken behöver ta ställning till då det även är ett beslut som innebär politiska avvägningar mellan olika intressen. Teknik- och fastighetsförvaltningen lämnar därför till nämnden att besluta om en utredning om möjligheter för att genomföra förslaget, ska genomföras.

Inför subventionerade parkeringsavgifter för elfordon.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Det saknas lagligt stöd för att befria parkeringsavgift för elfordon idag.
Fram till 2017 kunde elbilar, laddhybrider och biogasfordon få gratis parkeringstillstånd i Karlstads kommun. Gratisparkering för dessa fordon upphörde dock efter ett beslut i kommunstyrelsen då kommunen kom fram till att det saknades lagligt stöd för att dessa fordon skulle kunna befrias från parkeringsavgift. Enda undantaget från att betala avgift kan ges till rörelsehindrade.
Förslaget föreslås ej genomföras av teknik- och fastighetsnämnden.

Bygg cykelställ med tillhörande cykelpumpar på fler ställen runt om i kommunen (på alla skolor, intill butiker, hållplatser) så att de blir mer lättillgängliga för alla – även ute på landsbygden. För att cykelställen inte ska ta markyta så ska man kunna låsa fast cykeln mer mot väggen.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till att både sätta upp fler cykelställ samt cykelpumpar i kommunen. Enstaka cykelställ kan sättas upp omgående utifrån en inventering av cykelställ som gjordes under 2022–2023. Dessa åtgärder skulle vara ett möjligt alternativ för användning av de investeringsmedel som teknik- och fastighetsnämnden tilldelats kopplat till elevborgarrådsförslagen.
I kommunens nya parkeringsplan föreslås att antalet cykelparkeringar ska öka inom 25 meter från målpunkter dit många människor vill resa. I parkeringsplanens handlingsplan ansvarar teknik- och fastighetsförvaltningen för genomförande av en rad åtgärder. Bland annat föreslås byggandet av fler säkra cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast ramen, plats för nya typer av cyklar samt att cykelparkeringar ska spridas ut på fler platser i kommunen snarare än att koncentreras till ett fåtal parkeringar.
Kommunen arbetar redan idag med att införa fler tydligt utmärkta cykelpumpar nära skolor och idrottsanläggningar. Detta efter ett förslag från ungdomsfullmäktige i november förra året som baserades på högstadie- och gymnasieungdomars synpunkter på cykelvägar och cykling i Värmland. En ny cykelpump på Våxnäs torg har redan blivit verklighet och befintliga cykelpumpar skall få ny orange färg så att de blir mer synliga. Teknik- och fastighetsförvaltningen undersöker fler lämpliga platser för placering av cykelpumpar.

Ibland när man ska cykla någonstans så finns det ingen cykelbana eller så är cykelbanan full av snö under vintern. Satsa på effektivare snöröjning (snabbare etc.) för att fler ska använda cykelvägarna även vintertid.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Cykelbanor prioriteras i Karlstads kommuns vinterväghållning idag.
Karlstads kommun använder sig av sopsaltning, en metod som speciellt gynnar cyklister, där snön först sopas bort från cykelvägen och därefter saltas. Karlstads kommun har tre prioriterade gång- och cykelvägsstråk som sopsaltas idag och där sopsaltning utförs redan vid 2 centimeter snö.
Varje stråk är cirka 1 mil långt och är utvalt efter hur många som färdas där och huruvida det är möjligt att sopsalta. På övriga gång- och cykelvägar

används konventionell vinterväghållning vilket betyder att det vid 4 centimeter snö snöröjs genom plogning och att halkbekämpning görs med grus. På villagator påbörjas snöröjning först vid 8 centimeter snö.
Skillnaden mellan de två metoderna är att de sopsaltade stråken håller en högre standard. Sopsaltning är dock mer kostsamt och ställer högre krav på en bra vägbeläggning. Därför kan metoden inte användas överallt. Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att kommunen redan arbetar enligt förslaget i den mån det är möjligt utifrån de ekonomiska förutsättningarna som finns.

Eftersom Karlstad kommun är ganska litet så kan man cykla eller ta elskoter till jobb eller skolan. Eftersom alla kanske inte har råd att köpa en cykel så kan man införskaffa mer el-skotrar och ordna så att elskotern bara går att stänga av vid en ”hållplats” där det går att parkera. Sker inte parkeringen där så fortsätter pengarna att ticka.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Det är olika företag som hyr mark av kommunen för att få ställa upp sina elsparkcyklar. En viss reglering finns vart de får köra. Men elsparkcykel klassas enligt lag som cykel och får därför köras som en sådan. På Kungsgatan råder parkeringsförbud samt hastighetsreducering för elsparkscykel på grund av tidigare olyckor. Det är dock svårt att införa parkeringsförbud på mindre ytor då GPS inte alltid visar korrekt information i parkeringsappen.
2023 fanns det 600 elsparkcyklar utplacerade runt om i Karlstad. 2024 kommer det att finnas lika många. Det är ett antal som Karlstads kommun tycker är en bra nivå för en stad som Karlstad. Tidigare var antalet elsparkscyklar i kommunen högre vilket ledde till fler synpunkter om felparkerade elsparkscyklar som stod i vägen samt anmälan om vårdslöshet i trafiken.

Fler speciella bussvägar för att bussen ska ta sig fram snabbare. Då kommer fler att välja buss.

Svar från teknik- och fastighetsnämnden

Karlstadstråket är Karlstads kommuns snabb-busslinje. Karlstadsstråket byggs ut i etapper. Första delen av Karlstadsstråket, från Rud till centrum, stod klar i december 2018. I december 2022 förlängdes snabbusslinjen till Jakobsberg. På sikt är tanken att snabbusslinjen ska gå från Välsviken i öst till Bergvik i väst.
Några av många åtgärder för att stråket skall ge korta restider och god tillgänglighet är att trafiksignaler i korsningar anpassas för att ge bussen företräde framför bilar. Andra åtgärder är körfält där endast bussar får köra.

Tack för elevborgarrådets förslag på åtgärder till
kollektivtrafiknämnden.
Vi uppskattar det engagemang och det arbete som genomförts för
att hitta förslag på åtgärder som bidrar till en mer miljö- och
klimatvänlig framtid i Karlstad och Värmland. Det är av stor vikt
för oss i kollektivtrafiknämnden att vara lyhörda för förslag på
åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken som kommer från olika
grupper i samhället. Genom elevborgarrådet ser vi att barn och
ungas förslag tas tillvara på ett bra sätt.
Vi kommer att ta med oss förslagen i verksamhetens ordinarie
processer för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling.

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Björk
Ordförande kollektivtrafiknämnden

Svar på Elevborgarrådets förslag för klimatet
I projektet Elevborgarråd för klimatet arbetade eleverna utifrån frågeställningarna om hur Karlstads kommun kan bli mer klimatsmart och mer miljösmart utan att någon kommer i kläm. Förslagen nedan är de sex förslag som berör arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet. Vi har här gett förslagen bokstäverna A till F för att underlätta läsbarheten i förvaltningens svar.
A.
SKAPA CIRKULÄR HUBB I CITY Vi vill ha fler platser att handla second hand samt att reparera saker som går sönder så att man kan hitta dem lätt samt ta sig dit enkelt, med cykel och lokaltrafik.
B.
STARTA KOMMUNAL TRÄDGÅRD Starta en trädgård med högt gräs och glest med träd, där bin och växter kan leva i harmoni. Det skapas fler jobb och färre personer behöver bidrag och A-kassa. De som bor i Karlstad får närodlad frukt och svenska blåbär som kan säljas i en kiosk. Pengarna går till de som arbetar.
C.
INFÖR MAT-KRETSLOPP I SKOLOR/FÖRSKOLOR Maten som slängs ska omvandlas till kompost. Den kan skolor och fritidsgårdar använda för att odla växter och grönsaker, som sedan kan användas till maten. Det här blir också roligt för yngre barn som får lära sig vad man kan göra för att rädda miljön. Skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och förskolor i området kunna samarbeta kring odlingen.
D.
STARTA KOMMUNALT MATSVINNS-KAFÉ Frukt och bär som blir över i matbutikerna ska skänkas till olika kaféer och fritidsgårdar. Där ska de kunna göra olika smoothies, som antingen ska säljas för ett billigt pris eller ges bort gratis.
E.
INFÖR STYRMEDEL MOT SVART PLAST Minska svart plast och ersätt med annat exempelvis papp, bambu eller glas. Om det måste vara plast, ta en ljusare färg eller ersätt med ett återvinningsbart material. För att genomföra detta så gör svart plast dyrare eller ge restauranger som använder klar plast ett litet ekonomiskt stöd.
F.
SKAPA REMAKE- & REPARATIONS-HUBB Förenkla för medborgarna att ge saker längre livslängd. Vi vill ge människor möjlighet att reparera, göra om och byta möbler med varandra. Här får man vara försiktig så att det inte blir en plats som människor använder som soptipp. Viktigt att det ska vara billigt, helst gratis, är det för dyrt köper man gärna nytt i stället. Vilka är bra på att reparera och sy? Bra att använda resurser som pensionärer, arbetssökande och nyinflyttade.

Förvaltningens svar
Det är glädjande och hoppingivande att unga människor i Karlstads kommun engagerar sig i frågor som rör vårt klimat och vår miljö. Vi har försökt se brett på våra möjligheter att möta något av de önskemål som rådet framfört, medvetna om att det i slutändan kan betyda att kanske inte går att genomföra av praktiska eller ekonomiska skäl.
Elevernas förslag är genomgående väldigt inspirerande och väl formulerade. En del av de sex förslagen är även riktade till andra förvaltningar eller bolag. Därför hoppas vi ändå att det finns andra verksamheter inom kommunen som kan arbeta vidare på de förslag där vi inte hittat vägar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Arbete som redan sker
Redan idag ansvarar förvaltningen för verksamheten Solareturen. Vi tycker att det här är ett gott exempel på hur kommunen kan bidra i den riktning som Elevborgarrådet strävar mot, kanske främst i elevförslagen A och F. På Solareturen återvinns allt från möbler till inredning, kläder och mycket annat stort och smått. Samtidigt erbjuder verksamheten sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten bidrar till en ökad livslängd för många olika produkter, och det är i sig en slags bytesmarknad eftersom de som kommer dit med saker de inte behöver även kan köpa med sig något därifrån som de behöver i stället.
Vi har också en verksamhet för sysselsättning och arbetsrehabilitering i Killstad. Den är betydligt mindre omfattande än den på Solareturen, men inte mindre viktig för det. På Killstad odlar man ekologiskt, och tar till vara vad den aktuella årstiden och marken kan ge. Här erbjuds också meningsfull samvaro och sysselsättning för ett mindre antal personer, för ökad hälsa och känsla av att livet är meningsfullt. Målet är även här att varje deltagare ska få kontroll över sitt liv och bli ekonomiskt självförsörjande. Verksamheten på Killstad har en inriktning som främst svarar mot elevförslag B.
Vad vi kan göra mer
Förvaltningen har flera verksamheter där människor bor kortare eller längre tid så att vi kan hjälpa dem med de svårigheter i livet som de upplever. Vi har verksamhet där man lagar och äter mat, och där vi redan idag försöker erbjuda en varierad kost och minska matsvinnet på olika sätt. En del av de här boendena finns i centrala Karlstad medan andra ligger i utkanten av staden.

1. Vi vill utreda möjligheterna att bedriva odling av grönsaker, frukt och bär. Kanske kan verksamheterna bli självförsörjande på de här råvarorna under sommaren, eller i alla fall få en bredare repertoar av närodlade ingredienser i den mat de äter. Det skulle i så fall främst svara mot elevförslag B.
2. Vi kan också se på möjligheterna att utveckla komposteringen av de restprodukter som blir i mathanteringen eller av det matsvinn som inte går att direkt återanvända. Det blir då elevförslag C som en sån satsning skulle svara mot.
Det här kommer att kräva vissa fysiska investeringar och även ett inhämtande av praktiska kunskaper i hur man odlar och komposterar på ett ekologiskt sätt. På plussidan kan det bidra till kunskap och förståelse för planetens naturliga kretslopp och vikten av att prioritera närodlat och vegetariskt framför importerat och animaliskt. Det ger inga omedelbara jobbskapande effekter, men i förlängningen kan det kanske hos några väcka ett intresse för studier eller arbete i stället för ett mera destruktivt liv som de lever idag.
Förslaget till nämnden blir därmed att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att verkställa en eller båda punkterna ovan. Arbetet kommer att kunna följas i samband med de ordinarie rapporteringar som nämnden får från förvaltningen, vid delårsbokslut på hösten och årsredovisning efter årsskiftet.

Här kan du läsa de olika nämndernas tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsen

Samlingshandling kommunstyrelsen


Teknik- och fastighetsnämnden
Samlingshandling teknik- och fastighetsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Samlingshandling barn- och ungdomsnämnden

Miljönämnden

Samlingshandling miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Samlingshandling stadsbyggnadsnämnden

 
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Samlingshandling arbetsmarknads- och socialnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Samlingshandling, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samlingshandling kultur- och fritidsnämnden