Klimatutbildning

Klimatutbildning för all personal

Den 24 november var det klimatutbildning för all personal i skolan.

Här kan du ta del av utbildningen i efterhand. utbildningen är riktad till vuxna som målgrupp.

Utbildningen i PDF- format hittar du här: Klimat- och miljöutbildning – personal

Frågor om klimatet under projektets gång skickar ni till: emma@klimatklubben.se  och till  maria@klimatklubben.se

Klimatutbildning rektorer

Den 11 november fick alla rektorer en klimatutbildning. Utbildningen i PDF- format hittar du här.  221111 Klimat- och miljöutbildning – rektorer