Elevdemokratiworkshop 20 april 2023

43 elever från Karlstads kommuns mellan- och högstadieskolor deltog på elevdemokratiworkshop 20 april och bearbetade alla förslag som kommit in i Elevborgarrådet. 

Det kom in 967 förslag från Karlstads kommuns förskolor och grundskolor i Elevborgarrådet för klimatet. Förslagen sammanställdes och torsdag den 20 april bearbetades förslagen och spetsades till för att kunna lämnas över till kommunens styrande politiker. 

På elevdemokratiworkshopen delades eleverna in i 7 olika grupper efter teman och fick arbeta med förslagen som hade kommit in. Förlagen bearbetades och sedan valde eleverna vilka förslag som skulle bli de slutgiltiga och lämnas över till kommunens styrande politiker. Till sin hjälp hade varje grupp en miljöexpert från Karlstads kommun. När förslagen var inlämnade samlades elever, politiker, miljöexperter, tjänstepersoner och media i den stora konferenslokalen och där redovisade eleverna några av sina förslag.

Arbetet utmynnade i 67 förslag på hur Karlstad kan bli mer miljö- och klimatsmart.